Industri

Låt tandläkaren kolla hjärtat

Ett besök hos tandläkaren kan förhindra hjärtinfarkt eller stroke. Det visar en rykande färsk studie från Sahlgrenska akademin.

Publicerad

Många av oss går regelbundet till tandläkaren, men inte på hälsokontroll. Därför kanske ett tandläkarbesök kan användas till mer än att se till att tänderna är i gott skick. Det var tanken bakom en studie som nyligen avslutats vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

– Tandläkare känner egentligen inget behov att klampa in på medicinarnas område. Vi ville ändå gärna ta reda på om vår yrkeskår skulle kunna hitta riskpatienter för hjärtkärlsjukdom, och det gick över förväntan, kommenterar Mats Jontell, övertandläkare och professor vid Sahlgrenska akademin.

Studien omfattade 200 män och kvinnor över 45 år som inte hade något känt problem med hjärtat eller höga kolesterolvärden. När de besökte sin allmänpraktiserande tandläkare passade han eller hon på att mäta blodtrycket, blodsockernivån samt kolesterolvärdena. Resultatet matades in i en pc, som med hjälp av ett datorprogram räknade ut hur stor risken var för att patienten skulle drabbas av en dödlig hjärtsjukdom eller stroke.

Resultatet blev att tolv män fick rådet att söka läkare. Hälften av dem ordinerades blodtryckssänkande mediciner.

–Om det finns intresse från samhällets sida skulle det alltså vara möjligt att samtidigt screena för kardiovaskulära riskfaktorer, som obehandlat kan leda till hjärtinfarkt eller stroke, säger Mats Jontell.

Resultatet av studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Dental Association.