Industri

Låg sannolikhet att insektsgift orsakat fosterskador i Brasilien

Sophia, två veckor gammal, föddes med mikrocefali, i Brasilien. Foto: Felipe Dana / TT
Sophia, två veckor gammal, föddes med mikrocefali, i Brasilien. Foto: Felipe Dana / TT

Misstankar sprids nu om att ett insektsgift kan ligga bakom fosterskadorna i Brasilien, men enligt Kemikalieinspektionen finns inget som tyder på det.

Publicerad

Arbetet med att fastslå kopplingen mellan zikaviruset och alla de barn som fötts med förkrympta huvuden i Brasilien pågår fortfarande. Nu har en grupp brasilianska läkare lyft misstanken att det är insektsgiftet pyriproxyfen som ligger bakom missfallen eftersom det har använts i drabbade områden. Bert-Ove Lund är toxikolog vid Kemikalieinspektionen.

Finns det något som tyder på att pyriproxyfen skulle kunna orsaka de här skadorna, om man tittar på vad som är känt om ämnet?

– Tittar man på de djurstudier som har gjorts finns det inget som indikerar att det skulle kunna leda till detta. Man ska aldrig säga aldrig, men utifrån den information som finns i dag känns inte missbildningar som en trolig effekt, säger han.

Vilken typ av gift är det och hur fungerar det?

– Det är ett insektsgift som liknar insekternas hormon. Det har en effekt under insekternas utveckling och leder till att den stoppas, så att embryon inte bli vuxna insekter. Hormoner hos insekter och däggdjur är ganska olika, så bara för att det fungerar så i insekter betyder det inte att det gör det hos däggdjur.

Vad vet man om eventuella effekter på människor?

– Det finns inga studier på människor, men det är testat på försöksdjur, både råttor och kaniner. Vid hög exponering kan det ge effekter på lever och njurar. Man har inte sett några effekter på reproduktion, eller att det skulle orsaka till exempel cancer. För att vara ett bekämpningsmedel är det faktiskt ganska snällt.

Är det godkänt i Europa?

– I EU är det godkänt sen 2009, det används i växthus vid odling av tomater och auberginer. När det godkändes gjorde man bedömningen att testerna på djur var representativa för eventuella effekter på människor.

Hur skulle man kunna ta reda på om det finns någon koppling till microencefali?

– Man skulle behöva göra befolkningsstudier där man jämför doserna i människor med förekomsten av missbildningar. Det skulle behöva vara stora studier med många människor och det är upp till brasilianska myndigheter om det är något man vill prioritera.