Hållbar industri

Hennes vaccinfabrik får plats i en lastbil

Vaccinet produceras i celler, som odlas i plastpåsar. Det renas med ett separationsinstrument där vätskan endast kommer i kontakt med enkelt utbytbara slangar och kolonner. Foto: Mikael Wallerstedt
Vaccinet produceras i celler, som odlas i plastpåsar. Det renas med ett separationsinstrument där vätskan endast kommer i kontakt med enkelt utbytbara slangar och kolonner. Foto: Mikael Wallerstedt

Ersätt läkemedelsindustrins rostfria tankar och rör med plastpåsar och slangar. Då kan en vaccinfabrik, stor nog för hela Sveriges befolkning, få plats i ett lastbilssläp.

Publicerad

<p>GE Healthcare Life Sciences i Uppsala har utvecklat en produktionsteknik för vacciner som ska bli både billigare och mer flexibel än dagens teknik. Vaccinet produceras av genförändrade celler i "bag-in-boxfabriker", där själva cellodlingen görs i en säck av genomskinlig plast. </p> <p>- I dag är farmaindustrin uppbyggd kring rostfritt stål i reaktorkärl, tankar och rörledningar. Det är idealiskt om man har full beläggning i maskinerna och gör samma produkt under lång tid, säger Catarina Flyborg, chef för bioprocessprodukter hos GE Healthcare Life Sciences i Uppsala.</p> <p>- Vi har i stället utvecklat produktionsenheter med engångsmaterial, plastpåsar och slangar, för allt som kommer i närheten av vätskan. Vi har utvecklat allt som funnits i stål i plast i stället, från första odlingssteget till sista reningssteget.</p> <p>- Man kan tillverka produkt A, ta ut påsarna och slangarna och byta dem mot nya och sedan gå över till produkt B. Det är skalbart, färdigsteriliserat och flyttbart.</p> <p>Odlingspåsarna har anslutningar för tillförsel av medier, möjlighet till provtagning, användning av sensorer och så vidare. De ligger i "vaggor" som ser till att odlingen hela tiden hålls i rörelse. Separation och rening av produkterna görs på samma sätt som traditionellt, men med instrument anpassade för engångskolonner och filter i plast. De största påsreaktorerna är på en kubikmeter, med plats för 500 liter vätska samt 500 liter luft.</p> <p>- I dag är investeringskostnaden för en vaccinfabrik med traditionell teknik cirka 200 miljoner dollar (1,4 miljarder kronor) och det tar fyra-sex år att bygga fabriken, säger Catarina Flyborg.</p> <p>- Med vår teknik kan vi få ner investeringskostnaden till en fjärdedel. Och vi kan få in en hel fabrik som kan producera tio miljoner doser influensavaccin om året i en långtradare och frakta den till en region som drabbats av ett epidemiutbrott.</p> <p><b>Men ökar inte miljöbelastningen med engångsprodukter?</b></p> <p>- Nej, energibehovet minskar med 40 procent om man jämför med att tillverka 40 tillverkningsbatcher traditionellt. I dag går det åt mycket energi och vatten för att tvätta och sterilisera rostfria fabriker.</p> <p><b>Är det inte enklare att skicka iväg färdiga vaccindoser i stället för att en hel fabrik ska vara mobil?</b></p> <p>- Många länder litar inte på att avtal om att få vaccin verkligen kommer att uppfyllas i ett krisläge. Dessutom finns det på många håll störningar i infrastruktur och transporter som kan hindra vaccinet från att komma fram.</p> <p>Själva påsarna görs vid en av koncernens fabriker i USA. Vaggor och andra apparater som ingår i systemet tillverkas vid GE Healthcares fabrik i Umeå. </p> <p>Bag-in-boxtekniken kan också användas till annat än vaccintillverkning, till exempel för att göra antikroppsmediciner eller odla celler för cellterapi. Den finns i dag utvecklad från laboratorieskala till full produktion.</p> <p>Principen kan bli intressant även som komplement till en redan existerande "rostfri" produktionsanläggning, tror Catarina Flyborg.</p> <p>- Man sätter dit nya enheter och kan köra direkt, man slipper de rätt stora ställtiderna och man slipper steriliseringen, säger hon.</p>

GE Healthcare Life Sciences

Ingår i globala storkoncernen GE. Dominerar världsmarknaden för rening av proteiner.
Svenska verksamheten har rötter i förde detta Pharmacia Biotech.
Antal anställda Umeå: Cirka 300.
Antal anställda Uppsala: Cirka 1 200.
Omsättning svenska bolaget 2009: 6 760 miljoner kronor.