Industri

Färre företag flyttar ut jobb

Allt färre verkstadsföretag flyttar ut verksamhet från Sverige, samtidigt som lika stor andel av företagen som tidigare flyttar tillbaka verksamhet.

Publicerad

-Det är en tydlig trend, säger Lars Bengtsson, professor vid Högskolan i Gävle, som tillsammans med Robin von Haartman sammanställt en rad undersökningar om företagsflytt de senaste tio åren.

Som underlag för sin trendspaning har de båda forskarna sammanställt egna studier, statistik från SCB samt tysk industristatistik.

-Det är näst intill en halvering av antalet företag som flyttar ut verksamhet nu, jämfört med tio år tillbaka, säger Lars Bengtsson.

Skälen till utflyttning har också ändrats. För tio år sedan var minskade lönekostnader den största drivkraften. Nu är huvudskälet att företagen vill flytta närmare en marknad.

För tio år sedan handlade flyttarna också till 75-80 procent om outsourcing och offshoring, det vill säga företagen lade ut verksamhet till andra leverantörer. Idag är det en lika stor andel av utlandsflyttandet som sker inom den egna koncernen.

-En annan sak som gjort att utflyttningen minskat är den fantastiska produktivitetssatsning som skett i företagen sedan 2005. För tio år sedan var det bara 20 procent av företagen som implementerat lean produktion, nu är det 75 procent.

-Andelen företag som återflyttat verksamhet var konstant, 12 procent, medan andelen företag som uppgav att de flyttat verksamhet utom lands minskade från 42 procent till 23 procent.

-Statistik från tysk verkstadsindustri och SCB visar samma trend, även om siffrorna är lite olika, säger Robin von Haartman, som är universitetslektor vid Högskolan i Gävle.

Forskarna är noga med att man utifrån deras material inte kan dra slutsatser om antalet jobb som flyttar ut eller in i Sverige ökar eller minskar.

-Vi kan bara se antalet företag som flyttar. En flytt av verksamhet kan handla om några få jobb, eller flera hundra, säger Robin von Haartman.