Hållbar industri

Familjeföretaget växlar upp i smidesbranschen

Maria Andersson Henningsson, vd. Foto: Christian Rehn
Maria Andersson Henningsson, vd. Foto: Christian Rehn
Foto: Christian Rehn
Foto: Christian Rehn
Företagets stekhäll i massivt stål. Foto: Christian Rehn
Företagets stekhäll i massivt stål. Foto: Christian Rehn
Rasmus Rudkrantz är verkstadsansvarig. Företaget har tolv anställda. Foto: Christian Rehn
Rasmus Rudkrantz är verkstadsansvarig. Företaget har tolv anställda. Foto: Christian Rehn
Christian Fahlström vid den nya kantpressen företaget har investerat i, en Durma AD-S med fyra meters bocklängd och 220 tons presskraft. Foto: Christian Rehn
Christian Fahlström vid den nya kantpressen företaget har investerat i, en Durma AD-S med fyra meters bocklängd och 220 tons presskraft. Foto: Christian Rehn
Maria Andersson Henningsson, vd. Foto: Christian Rehn
Maria Andersson Henningsson, vd. Foto: Christian Rehn

Syskonen Maria och Dan Andersson har tagit över som tredje generationen i familjeföretaget F Anderssons Svets & Smide i Täby. De har investerat och satsat nytt – samtidigt som de vill förvalta arvet efter sin farfar, som grundade firman för nästan 70 år sedan.

Publicerad

Det är en hektisk dag på firman. Vice vd Dan Andersson har hastigt fått rycka ut på kundmöte på en byggarbetsplats, och hans syster Maria Andersson Henningsson – ny vd i familjeföretaget – får ta emot på egen hand.

Deras pappa Arne Andersson, tidigare ägare och numera konsult åt bolaget, skymtar i verkstaden men har knappt tid att prata.

– Vi har vuxit för snabbt på sistone. Vi har jobbat dygnet runt, och all personal har ställt upp till 100 procent, säger Maria Andersson Henningsson.

F Anderssons sysslar med glas- väggar i industridesign, balkong- och altanräcken, balkar, säkerhetsdörrar och en rad andra produkter, i stort sett alla fastighetsdetaljer som kan svetsas eller smidas. I stor utsträckning skräddarsytt efter måttbeställning.

– Det ställer ju vissa krav jämfört med masstillverkning. Kunderna får vara införstådda med att det blir lite dyrare produkter, säger Maria.

Produktionen kan i stora drag delas upp i tre områden. Det första är inrednings- och till- verkningssmide, där Maria ansvarar för försäljningen.

– Där är det mycket grindar, staket, balkongräcken, glasväggar och annat som innebär lite mer finsmide, berättar Maria Andersson Henningsson.

Den andra grenen är reparation och fastighetssmide: exempelvis dörrar i köpcentrum och sjukhus, påkörningsskydd i garage, underhåll i skolor med mera.

– Den grenen är speciell på det sättet att i lågkonjunktur reparerar man, och i högkonjunktur köper man nytt, som vi då får installera. Så där finns alltid jobb, oavsett konjunkturläge.

Den tredje grenen är byggnadssmide, något som traditionellt utgjort en ganska liten del av företagets verksamhet.

– Men Dan ville utveckla det. I dag är det vår största gren, och har lett till stora maskininvesteringar. Aldrig under firmans historia har vi haft så stora maskiner som nu, säger Maria Andersson Henningsson.

Bland investeringarna kan nämnas ny gradsax, profilsax, rörbockmaskin och framför allt den nya kantpressen, en Durma AD-S med fyra meters bocklängd och 220 tons presskraft. Den har bland annat lasermätning av bockvinklar och programvaran Dbend, som gör det möjligt att off-lineprogrammera och att importera cad-filer i 3d.

– Det är en av de största kantpressarna i Stockholmsområdet, trots att vi är ett så pass litet företag. Syftet är att kunna expandera ännu mer, och förhoppningsvis kunna ta jobb i större serier, säger Maria Andersson Henningsson.

Maskinen innebär en investering på ungefär en miljon kronor i sig själv. Därtill kommer att man ska köpa fler stansverktyg till den efterhand.

– Att köpa in en sådan här maskin är en pågående process för ett företag i vår storlek. Men det finns stora ambitioner för den inför framtiden.

Satsningen på byggnadssmide har också medfört ett omfattande och krävande certifieringsarbete. Maria räknar upp bokstavs- och sifferkombinationer som hon vid det här laget lärt sig utantill: EN1090 för bärande konstruktioner och ISO3834 för svetskvalitet.

– Det var väldigt mycket pappersarbete och administration. Och certifieringarna har kostat omkring 300 000 kronor under de senaste två åren, plus att Dan måste gå en kurs för att bli svetsansvarig som kostade ytterligare 100 000 kronor. Det har varit jättejobbigt, säger hon.

Marknaden för byggnadssmide är dessutom hårt konkurrensutsatt.

– Framför allt från företag ute i landet som åker runt på byggena och bor i baracker, medan vi sitter med produktionen här i Täby, där lokalkostnaderna är ganska höga. Vi kan ha svårt att matcha priset i konkurrenternas offerter, så vi får konkurrera med kvalitet i stället.

Trots allt är byggsektorn en fruktbar nisch för F Anderssons, särskilt i den rådande byggboomen i Stockholm. Byggnadssmidet svarar för en betydande del av firmans omsättningsökning – från 8 miljoner kronor 2016 så räknar man med att hamna runt 11 miljoner för 2017. Tre personer har nyanställts, så att man i dag har tolv fastanställda och en deltidsarbetande gymnasist.

Men trots förändringsarbetet, handlar detta i grunden om ett företag som bildades 1950 av Marias och Dans farfar Folke Andersson.

– Allt det här startade i farmors och farfars hus. Hon skötte bokföringen medan han smidde. Jag är uppvuxen i verkstaden och har jobbat med firmans bokföring sedan gymnasiet, även under perioder då jag haft andra jobb. Det är klart det är något stort att få föra det här vidare.

Hur kombinerar man förnyelse med att förvalta ett arv på det här sättet?

– Pappa är ju kvar som konsult på inrednings- och tillverkningssidan, vi jobbar väldigt tätt ihop. Han är fortfarande mentor åt Dan och mig, och man känner att man har farfars ande med sig i arbetet, säger Maria Andersson Henningsson.

Och vad händer härnäst?

– Rent praktiskt ska vi investera i nya datasystem för att få bättre överblick, det krävs mer admin-istration på grund av verksamhetsökningen. Vi har bestämt att under 2018 ska vi komma ikapp lite, och landa i den nya situationen. Alla har bara trampat på pedalerna, nu måste vi svänga lite på styret också, säger Maria Andersson Henningsson.

F Anderssons Svets & Smide

Verksamhet: Byggnadssmide, inrednings- och tillverkningssmide, samt reparations- och fastighetssmide, till stor del efter måttbeställning.

Grundat: 1950.

Ägare: Folke Andersson 1950–1980, Arne Andersson 1980–2017. Sedan i höstas Maria Andersson Henningsson och Dan Andersson, barnbarn till företagsgrundaren.

Omsättning: Cirka 11 miljoner kronor (2017).