Industri

EU vill ha säkrare vacciner

EU satsar 155 miljoner kronor för att utveckla effektiva och säkrare vacciner. Svenska forskare deltar i projektet.

Publicerad

Tillväxten inom läkemedelsindustrin är dålig. Undantaget är vaccin, där tillväxten varit stor. I Europa har vaccinfabriker byggts i Belgien såväl som i Tyskland. För att garantera att nästa generation vacciner blir effektiva och säkrare än i dag startar EU det femåriga forskningsprojektet BioVacSafe. Från Sverige deltar forskare vid Chalmers och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Forskarna ska bland annat kartlägga hur celler, molekyler och gener hos enskilda individer svarar på olika vaccin.

– I ett första steg handlar det om att utveckla immunologiska biomarkörer som kan fungera som varningssignaler för vacciner som riskerar att bli överreaktiva, säger Ali Harandi, projektledare vid Sahlgrenska akademin

Andra mål är att öka möjligheterna att kartlägga vacciners biverkningar samt att undersöka hur vacciner kan samverka med immunsystemet, speciellt när det handlar om inflammatoriska reaktioner.

I projektet deltar forskningsinstitut, mindre entreprenörer och stora läkemedelsföretag. Totalt satsas 270 miljoner kronor i projektet, varav 155 miljoner kommer från EU via programmet Innovative Medicines Initiative (IMI).