Hållbar industri

Det största hindret för svensk industri – brist på kompetens

Hjulen rullar snabbt i industrin, men det är brist på personer med rätt kompetens som kan arbeta i företagen, visar en ny rapport. Bilden är tagen på SKF i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Hjulen rullar snabbt i industrin, men det är brist på personer med rätt kompetens som kan arbeta i företagen, visar en ny rapport. Bilden är tagen på SKF i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Joakim Norlén.Foto: Sinf Foto: Sinf
Joakim Norlén.Foto: Sinf Foto: Sinf

Det är fortfarande högtryck i industrin och framtidstron är stor. Tre av fyra företag planerar att investera i ny teknik det närmaste året, och merparten har ambitionen att växa, enligt en ny undersökning. Det som sätter käppar i hjulet är bristen på rätt kompetens.

Publicerad

Över 400 företrädare från svensk industri har svarat på höstens enkät Industry Trend Monitor som mässföretaget Elmia står bakom. Resultatet visar att 96 procent av företagen har tillväxtambitioner, men 40 procent uppger att kompetensbristen stoppar dem.

Det är en väldigt stor andel, konstaterar Joakim Norlén, vd på Svensk Industriförening, Sinf.

– Kompetensbristen är det enskilt största hindret för att expandera. För små och medelstora företag gäller det att utveckla den egna personalen eller att rekrytera extern kompetens för att kunna växa.

På frågan om vilken som är den största utmaningen i framtiden svarar över hälften av det är kompetensfrågan. Om det inte finns tillräckligt med personal kan de inte tacka ja till affärer i den utsträckning de vill, påpekar han.

– Vissa företag är duktiga på att hitta och ta in extern kompetens, och vissa har modet att expandera utomlands. Medan andra som utvecklas i Sverige slår i taket när de inte hittar nödvändig kompetens.

Rapporten: Många i industrin skulle uppmana vänner

Samtidigt ger undersökningen hopp, eftersom fler än någonsin som arbetar inom industrin skulle rekommendera vänner och bekanta att jobba inom tillverkningsindustrin.

– Det är väldigt positivt! Troligen har fler lyft blicken och förstått att tillverkningsindustrin i dag består av andra arbetsuppgifter än att bara stå på verkstadsgolvet. Utöver det behövs också kunskap om hur mer automatiska lösningar ska implementeras.

De tekniker som de svarande anser sig behöva veta mer om är främst sakernas internet, artificiell intelligens och additiv tillverkning. 73 procent uppger att de planerar investeringar i ny teknik det kommande året, men enligt Joakim Norlén är det mest investeringar för att möta den aktuella efterfrågan.

– Det har varit ett högt tryck under flera år och det mesta handlar om att få ihop det för stunden, inte om att investera i smartare lösningar för framtiden.

Små och medelstora företag kommer att få det tufft framöver om de inte investerar i kompetens och teknik för framtiden, tror han.

– De behöver inse att de måste komplettera sin kompetens och även skaffa sig utrymme för att fundera på hur bolaget ska se ut om fem år.

Viktigaste tekniktrenden i industrin: Automatisering

Över hälften av företagen, 55 procent, ser automatisering som den tekniktrend som kommer att påverka dem mest under de närmaste tre åren. Det handlar om att automatisera enkla manuella arbetsuppgifter, men också om att effektivisera produktionen av korta och små serier.

– Små och medelstora företag är duktiga på att leverera få enheter med hög kvalitet, men det är förhållandevis dyrt. Digitalisering gör det enklare att bygga upp en flexibel automatisk produktion som kostar mindre.

Ett av fem företag ser hållbarhet och miljö som den trend som kommer att påverka dem mest. Joakim Norlén är förvånad över att inte fler företag tänker i termer av hållbarhet och funderar på hur de kan arbeta mer klimatsmart.

– Fler borde inse hur viktigt det är att arbeta med hållbarhet och miljö, för konkurrenskraften om inte annat. Jag är övertygad om att det blir en större hävstång inom industrin framöver. Privat äter vi ju redan mindre kött och försöker leva mer klimatsmart.

Undersökning: Hetaste tekniktrenderna

Tekniktrenderna som industriföretagen tror påverkar dem mest de kommande tre åren:

Automatisering (55 procent).

Hållbarhet och miljö/energi (22 procent).

Additiv tillverkning (7 procent).

Lättare produkter/lättvikt (4 procent).

Annat (8 procent).

Vet ej/ingen åsikt (4 procent).

Källa: Industry Trend Monitor