Industri

”3d-skrivarna måste bevisa sitt värde”

Wematters 3d-skrivare Gravity är stor som ett kylskåp och kan skriva ut plastdetaljer med lätt vikt och hög hållfasthet.Foto: Robert Kniola Foto: Robert Kniola
Wematters 3d-skrivare Gravity är stor som ett kylskåp och kan skriva ut plastdetaljer med lätt vikt och hög hållfasthet.Foto: Robert Kniola Foto: Robert Kniola
Sepehr Hatami. Foto: Johan Palmborg
Sepehr Hatami. Foto: Johan Palmborg

För att 3d-tekniken ska få genombrott inom industrin måste man kunna visa att tekniken är robust och kan skapa ett tydligt värde, säger Sepehr Hatami, forskare hos Swerea IVF.

Publicerad

Den snabba utvecklingen inom additiv tillverkning under de senaste åren har gjort att industrin har fått upp ögonen för tekniken. Många använder i dag 3d-skrivare exempelvis för att snabbt kunna skriva ut delar till prototyper.

Enligt Sepehr Hatami, forskare inom området additiv tillverkning hos Swerea IVF, finns det andra tydliga fördelar som gör industrin intresserad av tekniken. 3d-printning öppnar för möjligheten till att skapa helt nya lättviktskonstruktioner – ett exempel på det är Linköpingsbolagets Wematters fiberarmerade plastkomponenter som ni kan läsa om här intill.

– Alla letar efter nya sätt för att kunna sänka vikten. Det handlar inte bara om att minska kostnader. I dag finns också reella krav på företagen att man behöver sänka sin energikonsumtion. Med 3d-skrivarteknik finns chansen att skapa en mer hållbar tillverkning.

Men additiv tillverkning är en ung teknik som fortfarande är under utveckling, lyfter Sepehr Hatami fram.

Det saknas ännu ett större utbud av standarder och andra metoder för att kunna mäta kvalitet på samma sätt som det går att göra med mer konventionella tillverkningsmaterial.

– För att kunna vinna förtroendet hos industrin måste man kunna bevisa att tillverkningsprocessen är tillförlitlig, och att man kan leverera komponenter till samma höga kvalitet, gång på gång.

Har 3d-printning i metall större chans att slå igenom snabbare än utskrifter i polymerer?

– Jag tror inte att det handlar om materialet i sig. Bilindustrin använder redan i dag plastskrivare för att ta fram prototyper, till exempel. Men man ska komma ihåg att det är förenat med stora kostnader för industrin att anpassa sina maskinparker för tillverkning av nya material. För att större bolag ska vara villiga att göra det behöver de kunna se tydliga fördelar med additiv tillverkning – exempelvis att man kan skapa mer optimala tillverkningsprocesser och få ned vikten på produkterna.

Sepehr Hatami pekar på två andra viktiga faktorer som han menar ligger bakom att additiv tillverkning inte har fått ett snabbare genomslag i industrin.

– Tillverkningen är fortfarande dyr. Jämför med exempelvis gjutningsindustrin där arbetsprocesser, kost- nader och verktyg har optimerats under 5 000 år.

Han tror att för att additiv tillverkning ska få ett genombrott krävs att man kan sänka produktionskostnaderna samt visa att det är en robust tillverkningsmetod.

Den andra utmaningen handlar om hur produkterna designas.

– Med additiv tillverkning kan vi inte bara utgå från designen som används i dag. För att kunna dra nytta av tekniken behöver vi konstruera komponenter på helt nya sätt. Det kan exempelvis handla om ihåliga komponenter som med ett minimun av material fortfarande kan leva upp till tillverkarnas mekaniska krav.

Wematters 3d-skrivare Gravity är stor som ett kylskåp och kan skriva ut plastdetaljer med lätt vikt och hög hållfasthet.

Gilla Ny Teknik på Facebook