HÅLLBAR INDUSTRI

Fritt fram för H2 Green Steel – får driva stålverk i Boden

Skiss som visar H2 Green Steels fabrik i Boden. Foto: Press
Skiss som visar H2 Green Steels fabrik i Boden. Foto: Press

Stålbolaget H2 Green Steel får grönt ljus av Mark- och miljödomstolen till att bygga och driva ett stålverk inom Svartbyn i Boden.

Publicerad

Domstolen ger även tillstånd till anläggande, drift och villkor för reservkraftgeneratorer.

Enligt utredningen som domen vilar på ska inte människors hälsa och miljö påverkas av verksamheten, förutsatt att nödvändiga skyddsåtgärder för detta vidtas.

"Domstolen har bland annat beslutat om villkor för utsläpp till luft, damning och buller. Bolaget måste också stå för eller hålla en industriräddningstjänst som ska kunna hantera olyckor och tillbud", säger chefsrådmannen Katarina Brodin, som varit ordförande vid huvudförhandlingen, i ett pressmeddelande.

H2 Green Steel får genom domen tillstånd till uppförande och drift av stålverket innefattande tillverkning av bland annat 280 000 ton vätgas och 4 200 000 ton järnsvamp per år.

Domen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen inom tre veckor.