Fordon

Volvo Aero varslar var fjärde arbetare

Flygmotortillverkaren Volvo Aeros vd Staffan Zackrisson vågar inte vänta på bättre tiden utan lade i dag ett varsel som berör 250 arbetare i Trollhättan. Samtidigt drar man in cirka 100 konsultjobb.

Publicerad

- Flygresandet har gått ned ända sedan i höstas. Flygbolagen har redan börjat parkera sina plan och det kommer att fortsätta hela året. Det byggs snabbt upp ett överskott av flygplan vilket leder till att flygbolagen skjuter på nya beställningar, säger Staffan Zackrisson till Ny Teknik på tisdagen.

Civilingenjören Staffan Zackrisson, som blev vd vid årsskiftet, har arbetat på Volvo Aero sedan mitten av 1970-talet och han bygger sitt beslut på tidigare erfarenhet.

- Vi hade en kraftig nedgång efter den 11 september 2001, men den lågkonjunktur och den finanskris vi har nu är värre, säger han.

Vart fjärde verkstadsjobb försvinner
Volvo Aero har i dag drygt 2 300 anställda, varav 1 100 är metallarbetare och 1 200 tjänstemän. Till det kommer cirka 150 konsulter.

Varslet av 250 verkstadsarbetare innebär att nästan vart fjärde verkstadsjobb försvinner.

På tjänstemannasidan varslar man inte inte nu men minskar antalet konsulter och låter bli att ersätta dem som går med pension eller slutat av andra skäl.

De flesta arbetar inom den civila flygmotortillverkningen. Volvo är delägare i motorer från både Pratt & Whitney, Rolls-Royce och General Electric.

Till detta kommer militära motorer, bland annat motorn till Jas 39 Gripen, och rymduppdrag för den europeiska rymdstyrelsen ESA.

På produktionssidan är den civila verksamheten helt dominerande. Den står för 90 procent av omsättningen. På ingenjörssidan är däremot den militära verksamheten och rymdverksamheten störst, enligt Staffan Zackrisson.

Riskerar bli av med raketuppdragen
Till osäkerheten om den civilia flygmotormarknaden kommer osäkerheten om framtiden för Volvo Aeros rymdverksamhet.

Den svenska Rymdstyrelsen meddelade redan i början av november att man inte längre tänker köpa de motorkomponenter som utvecklas och tillverkas av Volvo Aero Trollhättan för användning i ESAs Arianeraketer.

Volvo Aero tillverkar utloppsmynstyckena till Ariane-rakerna. Det handlar om cirka 100 miljoner kronor och berör 150 jobb på Volvo Aero.

Det nu lagda varslet inbegriper inte en eventuell neddragning av rymdverksamheten.

- Men det är fortfarande en öppen fråga. Diskussioner om Sveriges deltagande i Ariane-projektet pågår fortfarande, säger Staffan Zackrisson till Ny Teknik.