Fordon

Vois grova räknemiss: En faktor 1000 fel på miljönyttan

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Svenska Voi hävdar att deras elsparkcyklar gör stor miljönytta, men bolagets beräkningar stämmer inte alls visar Sveriges Radios granskning. Företaget har påstått att deras tjänst minskat koldioxidutsläppen minst 1 000 gånger mer än vad de gjort i verkligheten.

Publicerad

Elsparkcyklar har tagit allt större plats på svenska gator, och bolagen som hyr ut dem talar gärna om miljönyttan med fordonen. Men siffrorna är i vissa fall kraftigt överdrivna, det visar en granskning som Sveriges Radio har gjort.

Ett flagrant exempel kommer från det svenska företaget Voi. Tidigare i år uppgav Voi att de 5 miljoner resor som kunderna gjort sedan lanseringen hade lett till en reducering av koldioxidutsläppen med 1,6 miljoner ton. Den riktiga siffran verkar istället ha varit 1 600 ton, enligt P1-programmet Prylarnas pris.

Om Vois siffror stämmer skulle varje enskild resa med en elsparkcykel leda till att koldioxidutsläppen reducerades med 320 kilogram. Enligt räknemodellen Voi använt släpper en bil i snitt ut 200 gram koldioxid per kilometer, vilket skulle betyda att varje enskild elsparkcykelresa skulle ha behövt ersätta en bilresa på 160 mil för att siffrorna skulle gå ihop.

En faktor 1 000 fel

När Sveriges Radio påpekade felet uppgav Voi att det var ett räknefel, och att den riktiga siffran skulle vara en koldioxidminskning på 1 600 ton. Vilket ger den betydligt mer rimliga siffran att en snittresa skulle ha ersatt en bilresa på 1,6 kilometer.

Men inte heller den siffran verkar ha någon vidare verklighetsförankring.

För att den ska stämma skulle det innebära att varje resa med en Voi skulle ha ersatt en bilresa – och att en resa med en elsparkcykel inte ger upphov till några utsläpp över huvud taget. Givetvis stämmer inget av dessa påståenden.

Voi själva säger till SR att de har gjort en undersökning bland användarna som visar att uppemot var fjärde resa ersätter en bilfärd. Sveriges Radio gjorde en egen, allt annat än vetenskaplig, undersökning, där de frågade 100 elsparkcykelåkare på stan om de valt att ställa bilen. Bara två svarade ja.

Det är svårt att generalisera utifrån någon av de här undersökningarna, men en sak kan vi nog säga säkert: varje Voi-resa ersätter definitivt inte en bilresa.

Riskerar att öka utsläppen snarare än minska

Påståendet att en elsparkcykel inte bidrar med några utsläpp är också felaktigt. Sveriges Radio hänvisar till en livscykelanalys från forskare vid North Carolina State University som räknat ut att en elsparkcykel släpper ut i snitt 125 gram koldioxid per kilometer under sin livstid.

Den stora orsaken är tillverkningen. Majoriteten av cyklarna tillverkas i Kina som har en kolrik energimix med höga utsläpp. Sedan transporteras de till västvärlden, och väl på plats används i stor utsträckning dieseldrivna fordon för att hämta in cyklarna till laddning och sedan placera ut dem på gatorna igen.

Livscykelanalysen verkar dessutom ha räknat ganska snällt på sparkcyklarnas livslängd. Forskarna gör antagandet att de är i bruk mellan 6 och 24 månader. Det har vid flera tillfällen rapporterats att de sparkcyklar som hyrs ut på svenska gator i själva verket håller betydligt kortare tid än så. Tidigare i år rapporterade exempelvis DI Digital att Vois elcyklar i snitt håller i 40 dagar.

Slutsatsen av livscykelanalysen är att elsparkcykelåkare snarare riskerar att öka än minska sina utsläpp. Att promenera eller åka kollektivt ger nämligen betydligt lägre utsläpp.