Fordon

Uppgift: Teslas snabbladdare för lastbilar kräver 1 600 kW

Elon Musk under presentationen av Tesla semi. Enligt uppgifter kommer den dra enorma mängder energi. Foto: IBL
Elon Musk under presentationen av Tesla semi. Enligt uppgifter kommer den dra enorma mängder energi. Foto: IBL

UPPDATERAD. Att på 30 minuter ladda en Tesla Semi med energi motsvarande 64 mils körning skulle kräva en snabbladdare på 1 600 kW, enligt en energikonsult.

Publicerad

Den batteridrivna lastbilen Tesla Semi avtäcktes för ett par veckor sedan. Vd Elon Musk utlovade en räckvidd vid full last på cirka 80 mil, vilket förvånade experter. Dessutom ska den kunna snabbladdas till 64 mil på endast 30 minuter med Teslas planerade nät av så kallade Megachargers. Men storleken på batterierna nämndes det inget om under presentationen.

John Feddersen, vd för Aurora energy research, en energikonsultfirma som bildades 2013 av en grupp professorer från Oxford university, menar nu att den effekt som krävs för sådan snabbladdning är 1 600 kilowatt, rapporterar FInancial Times.

Teslas vanliga snabbladdare för personbilar, kallade Superchargers, levererar cirka 120 kW. Lastbilsvarianten levererar alltså drygt 13 gånger mer energi per tidsenhet. De kraftigaste snabbladdarna på marknaden i dag ger cirka 450 kW, enligt Colin McKerracher på konsultfirman Bloomberg New Energy Finance.

Enligt John Feddersen innebär snabbladdning av en Tesla Semi ett effektbehov motsvarande 3 000–4 000 genomsnittliga hus. Eftersom det inte framgår av artikeln i Financial Times hur han kom fram till den siffran ställde Ny Teknik frågan. Sebastian Just, kommersiell chef, svarar att John Feddersens jämförelse är gjord utifrån antagandet att ett engelskt hus förbrukar i snitt 4 000 kWh per år vilket dividerat med antalet timmar per år ger ett genomsnittligt effektbehov på 0,5 kW. Teslaladdarens 1 600 kW dividerat med villans 0,5 kW blir därefter 3 200 hus.

Att använda sig av 4 000 kWh per år som utgångspunkt betyder förmodligen att Aurora Energy Research räknat med förbrukningen av hushållsel, alltså utan varmvatten och uppvärmning. Om 20 000 kWh används i stället, vilket ett hus med direktverkande el snabbt når upp till, blir det 700 hus i stället.

Tesla har inte velat kommentera Aurora Energy Researchs beräkningar.

Fotnot: Tidigare hade Ny Teknik ett eget räkneexempel med i artikeln. Efter att vi fått tag på Aurora Energy Research så är det inte längre nödvändigt eftersom båda parter räknat på samma sätt, men med olika årsförbrukning för en villa.