Fordon

Tredubbbling av priset på kobolt – kan slå mot elbilsmarknaden

Foto: IBL och TT
Foto: IBL och TT

60 procent av världens utvinning av kobolt står Kongo för. Nu tredubblar nationen sina royaltyavgifter på den högt eftertraktade metallen.

Publicerad

En kraftig höjning av royaltyavgifterna på kobolt är att vänta. Kongo som står för 60 procent av världens koboltutvinning ser metallen som strategiskt viktig, därför höjs avgiften.

Gruvföretag som utvinner metallen som är en viktig komponent i bland annat bilbatterier ska nu betala 10 procent i royaltyavgifter. Tidigare låg avgiften på 3,5 procent och dessförinnan 2 procent, rapporterar Reuters.

Utöver kobolt så kommer samma royaltyavgift att läggas på germanium och coltan.

Höjningen sker trots protester från investerare som Glencore och China Molybdenum.