Fordon

Sverige ska bli ledande på självstyrande fordon

Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar pengar på innovationsprogram gällande självkörande fordon. Utvecklingen inom självkörande fordon går snabbt. Om två år ska till exempel Volvo Personvagnar testa 100 självkörande bilar på Göteborgs gator inom projektet Drive Me. Foto: Volvo
Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar pengar på innovationsprogram gällande självkörande fordon. Utvecklingen inom självkörande fordon går snabbt. Om två år ska till exempel Volvo Personvagnar testa 100 självkörande bilar på Göteborgs gator inom projektet Drive Me. Foto: Volvo
Lindholmen Science Park leder det nya forskningsprogram med målet att göra Sverige ledande inom automatiserade transportsystem. Foto: Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park leder det nya forskningsprogram med målet att göra Sverige ledande inom automatiserade transportsystem. Foto: Lindholmen Science Park

Ett nytt forskningsprogram ska göra Sverige ledande inom automatiserade transporter. Arbetet leds på Lindholmen Science Park i Göteborg.

Publicerad

Utvecklingen inom självkörande fordon går snabbt. Om två år ska till exempel Volvo Personvagnar testa 100 självkörande bilar på Göteborgs gator inom projektet Drive Me.

Nu står det klart att Lindholmen Science Park, som är en av deltagarna i Drive Me, kommer att leda ett nytt nationellt strategiskt forskningsprogram med målet att göra Sverige ledande inom automatiserade transportsystem.

- Det handlar inte bara om bilar utan även om gods- och kollektivtrafik, säger Niklas Wahlberg, vd för Lindholmen Science Park.

I den nya satsningen deltar företag och organisationer inom både it och fordon. Företagen som deltar är Ericsson, Saab, AB Volvo, Scania, Volvo personvagnar och Autoliv.

– Programmet kan leda till att helt nya tjänster utvecklas, och att nya företag startas. Här sker en unik sammankoppling av den svenska fordonsindustrin och telekomindustrin, säger Niklas Wahlberg.

Andra deltagare är KTH, Chalmers, Linköpings universitet, Transportstyrelsen, Trafikverket och de båda instituten Sp samt Swedish ICT.

- Det är ett gyllene tillfälle för Sverige. Vi har den rätta industriella basen och förmåga att samarbeta mellan privata företag, akademi och offentlig sektor.

I programmet deltar även Göteborgs- och Stockholms stad.

Ett av 16 strategiska innovationsprogram

  • Vinnova, Energimyndigheten och Formas meddelade i veckan att man satsar 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. Förutom satsningen på automatiserade transporter bildas nya innovationsprogram inom områdena: medicinteknik, samhällsbyggnad, resurs- och avfallshantering samt transportinfrastruktur.
  • Totalt finns det 16 strategiska innovationsprogram med en sammanlagd statlig finansiering på runt 600 miljoner kronor per år. Näringslivet bidrar med minst lika mycket.