Fordon

Svenska bilförsäljningen bromsar in – men elbilarna tar fart

I år och nästa år slår elbilsförsäljningen igenom på allvar i Sverige, spår Bil Sweden i sin prognos. Däremot beräknas den generella bilförsäljningen minska med sju procent under 2020.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

Nyregistreringarna av laddbara personbilar ökade med 39 procent under 2019.

För 2020 bedöms bilar med eldrift öka till 30 procent av alla nyregistreringar, och till 40 procent under 2021. Tillverkarna har ökat produktionskapaciteten och under de kommande två åren väntas 100 nya elbilsmodeller och lika många laddhybrider komma ut på marknaden. Bil Sweden gör bedömningen att andelen laddbara fordon 2030 uppgår till 80 procent av fordonsflottan.

– Bakgrunden till den ökade andelen är ett ökat utbud. Hittills har vi haft en högre efterfrågan än utbudet av dessa fordon, säger vice vd:n Jessica Alenius.

Viktigt med styrmedel

Organisationen lyfter nu vikten av rätt statliga styrmedel när förändringen sker. Därtill behöver utbyggnaden av laddinfrastrukturen ske snabbare med fler laddstolpar runtom i landet.

– Vi har bra styrmedel på plats, men det är oerhört viktigt att vi utvecklar och behåller dem, säger Anders Norén, teknisk chef på Bil Sweden.

I framtiden kommer allt fler privatpersoner att köpa elbilar, spår Alenius.

– I dag är det främst tjänstebilsinnehavare som köper en laddbar bil men i takt med att utbudet ökar kommer allt fler laddbara bilar i olika prissegment att finnas på marknaden. Det gör att allt fler privatpersoner kommer att kunna köpa en laddbar bil.

Bil Sweden gör bedömningen att marknaden kommer att kunna hantera ökningen av nyregistrerade laddbara fordon.

– Vi har stora förhoppningar om att Sverige är en marknad som blir tilldelad bilar, säger Jessica Alenius.

Försäljningen bromsar

Bilförsäljningen kommer samtidigt att minska med sju procent under 2020. Den prognosen betyder 330 000 sålda personbilar under året.

En vikande konjunktur i kombination med förändringar i bonus malussystemet från årsskiftet anges som bidragande orsaker.

– Förändringarna bidrar negativt då många konsumenter ville hinna göra sina bilköp i tid innan fordonsskatten höjdes. Det tar därför en del av kakan för den första perioden, men vi väntar oss att det så småningom stabiliseras, säger Jessica Alenius.

Enligt Bil Swedens prognos väntas 2020 bli ett bra bilår och ur ett historiskt perspektiv blir året det sjunde bästa.