Fordon

Storstäderna oförberedda på de självkörande bilarna

Foto: Dllu/Wikipedia
Foto: Dllu/Wikipedia

MIT-forskare frågade ansvariga i USA:s största städer hur de förbereder sig på de autonoma bilarnas intåg. Endast ett fåtal har med de förarlösa fordonen i sin framtida trafikplanering.  

Publicerad

Det kan förvisso dröja årtionden innan autonoma bilar blir ett vanligt förekommande transportmedel. Men att anpassa infrastrukturen och bygga upp teknikstöd för de förarlösa fordonen är inte gjort i en handvändning. Hur långt har då de amerikanska storstäderna kommit med förberedelserna inför utrullningen?

Vid MIT:s Urban Mobility Lab har Yonah Freemark, Anne Hudson och Jinhua Zhao undersökt saken. Deras studie "Are Cities Prepared for Autonomous Vehicles? Planning for Technological Change by U.S. Local Governments" har publicerats i Journal of the American Planning Association. Den visar att en stor del av landets metropoler inte har ägnat utvecklingen en tanke.

Forskarna genomförde enkäter med representanter ansvariga för transport och trafikplanering i 120 amerikanska städer med en befolkning över 100 000 innevånare. I de 25 största granskades planerna för markanvändning och transporter.

”Oroade över risken att autonoma fordon”

Endast en mycket liten andel av de svarande uppgav att deras stad hade en tydlig plan kring autonoma fordon – och bara 36 procent av de största städerna nämner autonoma fordon i sin generella plan. Mindre än 24 procent hade sjösatt separata strategier avsedda för att maximera nyttan av de autonoma fordonens högre säkerhet samt deras potential för att minska trängseln på vägarna.

En av få städer som stack ut i undersökningen var Los Angeles. Stadens strategi Urban Mobility in a Digital Age omfattar bland annat planer på speciella filer avsedda för autonoma bilar, samt kommunala flottor av självkörande bussar och skyttlar. Till detta kommer en satsning på delning av fordonsdata, som ska underlätta för staden att hålla koll på trafikflödet.

Undersökningen avslöjade samtidigt en befintlig oro bland de ansvariga för att självkörande fordon kommer öka trängseln på vägarna.

– Vi visar även att städer med en mer liberal befolkning, samt större befolkningar generellt, är mer oroade över risken att autonoma fordon ska leda till att ett ökat antal mil körs på vägarna, skriver Yonah Freemark på Twitter.  

Forskare håller med

Oron bekräftas bland annat av forskaren Adam Millard-Ball vid University of California, Santa Cruz. Han förutspår att de förarlösa fordonens genombrott kommer att skapa kaos i alla storstäder. Enligt professorns egna beräkningar kan det innebära att all trafik saktas ned till tre kilometer i timmen.

Även om de flesta i undersökningen var positivt inställda till teknikområdets förtjänster syntes en tydlig skillnad i att tjänstemän i de mer liberala kuststäderna utryckte större farhågor inför de autonoma fordonens potentiellt negativa aspekter. Det rapporterar Citylab.

Det vanligaste svaret på varför man ännu inte har agerat var att fordonen i trafik kommer kräva ny lagstiftning, och att man därför inväntar besked från en högre politisk nivå kring det regelverk som ska gälla. Många städer med en svagare ekonomi ansåg sig heller inte ha råd med satsningarna.