Fordon

Seppo slog Sep

– Det här är en mycket betydelsefull framgång för oss, säger Seppo Seppälä, vd för Patria Land & Armament, till Ny Teknik.

Publicerad

–       Dels är ordern i sig viktig, men den är också viktig som referens på den internationella marknaden. Vi är visserligen ett finskt företag men vi har svenska anknytningar och Sverige är på sätt och vis vår hemmamarknad.
–       Jag är glad att FMV tycker att vi bäst möter deras krav. Svenska soldater erbjuds ett säkert och beprövat fordon.
Jämfört med den förra upphandlingsomgången har Patria förstärkt sitt anbud. Fordonet har fått bättre skydd, både mot projektiler och minor. Även priset har justerats. Genom att den förra upphandlingen överklagades har leveranstiden kortats med ett år.
–       Vi ska ända klara att börja leverera i slutet av 2012, säger Seppo Seppälä.