Fordon

Så många elbilar klarar nätet

Om en miljon svenskar skulle ladda elbilen efter jobbet skulle elnätet inte klara trycket - däremot om de laddas på natten visar beräkningar från Linköpings universitet.

Publicerad

Christofer Sundström, forskare vid Avdelningen för fordonssystem på Linköpings universitet har tittat närmare på vad det skulle innebära om en miljon svenskar skaffade elbil.

Det befintliga elsystemet skulle klara det ökade effektuttaget om laddningen och uppvärmningen av huset styrs till timmar då elen är som billigast, oftast på natten.

För elbilsägaren kan ge en vinst i form av billigare el. För en normalvilla med timbaserat elpris minskar elkostnaderna med 13 procent enligt Christofer Sundströms beräkningar.

En annan vinst är att effektuttaget kan styras så att huset inte behöver säkras upp från exempelvis 16 A till 20 A.

Christofer Sundström har utgått från den verkliga elförbrukningen i januari i ett antal normalvillor. Värmebehovet har simulerats med hjälp av väderdata från SMHI

Han påpekar att även om elsystemet som helhet klarar belastningen så finns stora lokala variationer. Beroende på förutsättningarna kan elbolagen välja olika affärsmodeller för att försöka utjämna belastningen på nätet.

I ett område med svagt elnät gäller det att minimera det maximala effektuttaget. I ett område med starkt elnät är det bättre att styra mot elpriset.

Forskningen har ingått i ett större flerårigt projekt kring plugin-hybridbilar och smarta ”post carbon cities” som LiU drivit tillsammans med VTI och som finansierats av Energimyndigheten.