Fordon

Rolls-Royce och Intel utvecklar framtidens självkörande skepp

Foto: Rolls-Royce
Foto: Rolls-Royce

Rolls-Royce ska göra autonoma fartyg till verklighet. Men för att klara av att hantera all den data som genereras av de autonoma systemen har Rolls-Royce inlett ett samarbete med Intel.

Publicerad

Faktum är att Rolls-Royce har arbetet med teknik kring autonoma fartyg sedan 2010, och tidigare i år släppte man en försmak med navigationssystemet Intelligent Awareness, avsett för bemannade fartyg. Det bygger på ett antal kameror, lidar och radar – styrda av ett centralt program. Man använder artificiell intelligens för maskin vision, som jobbar med bildbaserad analys.

Förra året utlovade Rolls-Royce att de första obemannade farkosterna skulle ligga i vattnet redan 2025. Men uppenbarligen saknas viss hårdvara – för nu har man inlett ett samarbete med Intel, som ska hjälpa till med att hantera informationen från sensorerna. Som en del i avtalet får man tillgång till Intels 3D NAND-flashdrive, som ska ta hand om upp till 1 TB data som systemen genererar varje dag – och allt processas av Intels Xeon-chip.

Intelligent Awareness-systemet kan automatiskt klassificera omgivande farkoster, oavsett om det rör sig om fritidsbåtar, passagerarfärjor eller oljetankers. Tekniken ger mycket bättre förutsättningar vid dåligt väder, och kommer inte minst till användning vid tränga passager med många andra fartyg.

Sensorer får ta över jobbet

Det gäller exempelvis när man lägger till. I de lägena har man vanligtvis placerat ut besättningsmän med walkie-talkies för att hålla utkik och varna för faror. Nu ersätts de av sensorer. Enligt Kevin Daffey, Rolls-Royce chef för fartygsintelligens, utgör Intelligent Awareness skeppets ögon och öron.

– Genom att använda lidarsystemet kan du i realtid få korrekta uppgifter om avståndet till kaj. Och om andra skepp kommer för nära så triggas ett larm, säger Daffey till The Verge.

Just nu testas Intelligent Awareness på ett antal fartyg, och Rolls-Royce har ökat försäljningstakten. Men det viktigaste med tekniken är ändå att den utgör det första steget mot autonomi. Kruxet är dock inte systemens förmåga att läsa av sin omgivning – utan det stora hindret för obemannade skepp är den nya lagstiftning som måste på plats.

– Under de kommande 18 månaderna till två åren kommer vi få se de första kommersiella, fjärrstyrda farkosterna. Men de kommer röra sig i kustnära vatten så att de individuella länderna kan få sätta sin egen lagstiftning, säger Daffey.

Den juridiska övervakningen på internationellt vatten kan inte utföras innan samtliga länder har kommit överens om en gemensam lagstiftning. Rolls-Royce ser det dock som osannolikt att känsliga råvaror som olja och gas någonsin kommer fraktas på fartyg utan besättning.