Fordon

Regeringen vill skicka Jas till Libyen

Svenska Jas-plan ska för första gången ut på internationella stridsuppdrag.
Svenska Jas-plan ska för första gången ut på internationella stridsuppdrag.

Regeringen vill skicka åtta svenska Jas Gripen-plan och ett Herkulesplan till Libyen. Det beslutet togs vid ett extra regeringssammanträde strax före lunch på tisdagen.

Publicerad

Statsminister Fredrik Reinfeldt informerar just nu riksdagen om beslutet och regeringen lägger samtidigt fram en propostion om insatsen till riksdagen. Klockan 14.30 håller han en presskonferens om beslutet.

Den svenska Gripen-styrkan kommer att ledas av Nato, som operarar i området på uppdrag av FN:s säkerhetsråd. Enligt regeringens förslag får de svenska planen endast upprätthålla flygförbudszonen och inte attackera mål på marken. Den svenska styrkan ska ingå i en nordisk stridsgrupp med deltagare från Estland, Finland, Irland och Norge.

Nato undersökte möjligheter till svensk flygunderstöd redan för flera veckor sedan, men den officiella förfrågan kom nu i veckan.

Enligt förhandsuppgifter handlar det om åtta stycken Jas 39 Gripen, ett transportplan Herkules, ett spaningsplan och en personalstyrka på 130 personer, som kan utökas till 250.

Kostnaden för insatsen ska vara högst 200 miljoner kronor och insatsen pågå i tre månader, med en förberedelsemånad.

Enligt uppgift till TT innebär propositionen att Gripenplanen enbart får användas till att upprätthålla flygförbudzonen och inte till att attackera markmål.

Regeringens proposition väntas nu snabbehandlas. Regeringen föreslår att riksdagen får en motionsdag på sig för att ta ställning till förslaget att delta i Libyenoperationen.

För statsminister Fredrik Reinfeldt är det viktigt att få stöd av en stor majoritet i riksdagen.

Han har förklarat, att ett beslut som innebär att svenska soldater skickas i strid där de riskerar att mista livet, ska ha brett stöd, annars är statsministern tveksam att ställa upp.

Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin säger till Ekot att Socialdemokraterna är fortsatt väldigt positiva till flygförbudszonen i Libyen, men vill inte ta ställning till en förfrågan från Nato förrän han sett exakt vad den innehåller.

Här är propositionens huvudsakliga innehåll: I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 250 personer till förfogande i högst tre månader för att delta i den internationella militära insatsen i Libyen för att upprätthålla en flygförbudszon i enlighet med beslut i Förenta Nationernas säkerhetsråd. Det planerade svenska bidraget utgörs av flygstridskrafter och stödresurser om totalt ca 130 personer. Därutöver ska styrkan om behov uppstår kunna förstärkas tillfälligt. Det är regeringens avsikt att styrkan ska delta i två månader med full förmåga. Övrig tid avser förberedelser, transporter samt inledning och avveckling av insatsen. Vidare föreslår regeringen att riksdagen beslutar att motionstiden förkortas till en dag mot bakgrund av det brådskande behovet. I propositionen redogör regeringen för situationen i Libyen samt för det internationella samfundets, FN:s, Natos och EU:s engagemang. Regeringen redogör även för insatsens folkrättsliga mandat samt redovisar sina överväganden för det svenska deltagandet. Läs hela propositionen här, 11 sidor.