Fordon

Programmeringsmiss bakom dödsolyckan med självkörande Uber

Nu tros orsaken till dödsolyckan med en självkörande Volvo XC90 vara klarlagd. Ubers ai var inte programmerad att upptäcka fotgängare – om de inte gick på ett övergångsställe.

Publicerad

I mars förra året körde en av Ubers självkörande Volvo XC90 på en 49-årig kvinna i Tempe i den amerikanska delstaten Arizona. Kvinnan avled av skadorna, och händelsen betecknas som det första kända fallet där en fotgängare dött efter en olycka med en självkörande bil.

Efter olyckan inleddes ett flertal utredningar, och en parallell rättsprocess där Uber så småningom friades från ansvar. Men orsaken till olyckan har varit omstridd. Vid tiden fick Uber skarp kritik för att deras mjukvara var bristfällig. Dessutom hade bolaget stängt av Volvos egna, inbyggda säkerhetsfunktioner, som annars hade kunnat rädda kvinnans liv.

Men den största orsaken till att olyckan inträffade verkar ha varit att Ubers mjukvara helt enkelt inte var programmerad att känna igen gångtrafikanter som försöker korsa vägen. Det visar en ny rapport från den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NTSB, rapporterar The Register.

Enligt rapporten ska bilens radar ha upptäckt kvinnan 5,6 sekunder innan kollisionen. Någon tiondels sekund senare detekterades hon också av bilens lidar.

Men mjukvaran lyckades varken förstå att hon var en fotgängare, eller att hon var på väg att korsa vägen.

När sensorerna på bilen upptäcker ett potentiellt hinder görs en klassificering. Objektet kanske klassas som exempelvis en annan bil, en cyklist eller en gångtrafikant som är på väg att korsa ett övergångsställe.

Men enligt NTSB:s rapport var bilen inte programmerad att känna igen gångtrafikanter som försökte korsa vägen där det inte finns övergångsställe, ett beteende som kallas för "jaywalking" på engelska. Vilket var precis vad den avlidna kvinnan försökte göra.

Klassificerade kvinnan som ett ”övrigt objekt”

När bilen detekterade kvinnan klassificerades hon först som ett ”övrigt” objekt som inte rörde på sig. När bilen närmade sig klassades hon i omgångar som fordon, cykel och övrigt objekt. Men bilen lyckades aldrig förutsäga i vilken riktning hon rörde sig.

Först en dryg sekund innan kollisionen förstod Ubers mjukvara vad som höll på att hända. Men den var inte programmerad att göra en så drastisk undanmanöver eller inbromsning som situationen hade krävt. Istället varnades föraren, som inte hann reagera.

Hade Ubers mjukvara varit bättre programmerad, eller om Volvos inbyggda säkerhetssystem hade varit aktiverade, hade krocken förmodligen kunnat undvikas. I simuleringar som gjorts i efterhand med en uppdaterad version av Ubers mjukvara kunde kvinnan upptäckas och klassificeras redan 4,8 sekunder innan krocken, och bilen kunde stanna i tid.

I samband med rapporten släpptes också en rad dokument som granskats i undersökningen. Där framgår bland annat att Ubers självkörande bilar var inblandade i 37 incidenter mellan september 2016 och mars 2018.