Fordon

Nu gäller nya regler för elsparkcyklar: ”Ingen skillnad”

”Trafiksäkerhet är vår högsta prioritet”, skriver Voi. Foto: Stina Stjernkvist/ TT
”Trafiksäkerhet är vår högsta prioritet”, skriver Voi. Foto: Stina Stjernkvist/ TT
Vässlas vd och grundare Rickard Bröms. Foto: Vässla
Vässlas vd och grundare Rickard Bröms. Foto: Vässla

Den 1 september införs två nya lagar för elsparkcyklar. En insats för att stävja kaoset enligt regeringen – ett verkningslöst och missriktat slag enligt branschen.

Publicerad Uppdaterad

Från den 1 september kommer två nya lagar att reglera elsparkcyklarnas vara och icke vara i städer.

– Nu får vi ordning och reda på våra gator, sa infrastrukturminister Tomas Enroth (S) i ett uttalande och menade att lagarna skulle förbättra framkomligheten och säkerheten.

Den nya reglerna går ut på att elsparkcyklar måste parkeras i cykelställ eller dedikerade parkeringsytor.

De får de inte längre köras på trottoarer och gångbanor. Det senare innebär att elsparkcyklarna lyder under samma regler som vanliga cyklar och bryter man mot förbudet kan det bli böter.

De nya lagarna möts med skepsis från flera aktörer i branschen. Bolts Sverigechef för elsparkcyklar skriver i en kommentar till Ny Teknik:

– Vi kommer sannolikt se färre resor med elsparkcyklar och att människor i städer väljer andra, potentiellt sett mindre miljövänliga, transportsätt.

”Trafiksäkerhet är vår högsta prioritet”

Vidare skriver han att rigida regleringar är en försvårande faktor och ser snarare olika former av regelstyrning beroende på hur stadsbilden ser ut.

– Det krävs att det finns tillräckligt med infrastruktur för elsparkcyklar i nära anslutning till resans start och mål, som mest cirka 150 meter. Fler städer bör följa Borås stads exempel och satsa på obligatoriska parkeringsplatser med hög densitet i stadskärnorna och friflytande parkering i ytterområdena, skriver Alexander Liljeblad.

Branchen anser att det ur säkerhetssynpunkt finns skäl att ifrågasätta lagen.

”Trafiksäkerhet är vår högsta prioritet och vi menar att elsparkcykelförare bör i första hand åka på cykelbanor. Men där cykelinfrastrukturen inte är tillräckligt utbyggd kommer den nya regleringen tvinga ut användare i körfältet där de måste dela ytan med tunga fordon i hög hastighet, vilket riskerar att försämra trafiksäkerheten,” skriver Voi i en kommentar till Ny Teknik.

Försämrad trafiksäkerhet var även något som Transportstyrelsen påpekade när de utredde lagförslagen, då ytterligare oskyddade trafikanter ska dela utrymme med bilar och tung trafik.

Vässla, som inte hyr ut eller säljer elsparkcyklar, men däremot en tramplös elcykel – är inte heller övertygade av regeringens fokus i trafiksäkerhets- och hållbarhetsfrågorna.

Rickard Bröms, grundare och vd för Vässla säger att han förvisso uppskattar att man vill styra upp en del av otydligheterna som finns om elsparkcyklar, men att han inte ser någon vinst i de nya reglerna.

– I praktiken tror jag inte de nya reglerna ger någon stor skillnad. Kanske man kan stävja en slarver, men nej, jag tror inte att polisen kommer gå och börja bötfälla folk.

Vässla-vd:n säger att han tror att det är mer symbolpolitik eftersom illa parkerade elsparkcyklar och olyckor på gångbanorna uppmärksammats mycket i media.

– Jag skulle först och främst ifrågasätta om det är så illa. Essingeleden på morgonen är äkta kaos, felparkerade elsparklcyklar är inte det.

”Väldigt lite upprördhet kring felparkerade bilar”

Elsparkcyklar är ett mindre problem i städerna än bilar, anser han.

– Jag tror att reglerna kommer av att elsparkcyklar är nytt och det är lätt att haka upp sig när man ser att en står illa parkerad. Men det är väldigt lite upprördhet kring alla bilar som står parkerade. Personligen tycker jag det är hål i huvudet att använda så mycket mark för bilar. 20-30 kronor i timmen för prima plats är inte ok, säger Rickard Bröms.

Vässlas vd och grundare Rickard Bröms. Foto: Vässla
Vässlas vd och grundare Rickard Bröms. Foto: Vässla

I Paris har man tagit bort 10 000 parkeringsplatser och där rader med bilar tidigare stod har det i stället byggts flerfiliga cykelbanor. Den franska huvudstaden är en förebild enligt Vässla-chefen.

– Det kanske är halv-militant men det har praktisk betydelse. Bilen står stilla 95 procent av tiden, så de tar ju bara plats. Jag tycker man ska göra det dyrt och svårt att parkera bilar inne i städerna. Så sluta bygg parkeringsgarage och gatuparkeringar.

– Vidare skulle jag börja göra om bilkörfält till skyddade cykelbanor och sedan skulle jag försöka underlätta för all ytterligare alternativ till de som fortfarande sitter och lider med bilpendling, säger Rickard Bröms.

Fakta: Nya regler för elsparkcyklar

Från och med den 1 september råder parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor, annat än på en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar.

Huvudregeln är att fordonen ska flyttas till en särskild uppställningsplats, men även kortare förflyttningar av cyklarna kan tillämpas.

Det är elsparkcykelföretagen som ska betala kostnaden för flytten. Kommunerna ska kunna meddela lokala undantag från förbudet.

Även ett förbud mot körning av elsparkcyklar på gångbanor och trottoarer införs.

Straffet för den som bryter mot körförbudet kan bli böter på 500 kronor.