Fordon

Natochefen vill ha mer hjälp av Sverige

Natochefen Anders Fogh Rasmussen möts av Sveriges försvarsminister Karin Enström vid konferensen Folk och försvar i Sälen. Foto: Scanpix
Natochefen Anders Fogh Rasmussen möts av Sveriges försvarsminister Karin Enström vid konferensen Folk och försvar i Sälen. Foto: Scanpix

Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen vill stärka det militära samarbetet med Sverige och bland annat dela fler försvarsförmågor under initiativet "Smart Defence".

Publicerad

På besök i Sälen i dag måndag, på Folk och försvars rikskonferens, sa Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen att han gärna skulle se mer av ökat samarbete mellan Sverige och den militära alliansen Nato. Sverige är i dag partner till försvarsorganisationen dock inte aktiv medlem.

Anders Fogh Rasmussen nämnde flera områden inom vilka Sverige och Nato redan har samarbete och där han också välkomnat ett starkare engagemang från Sveriges sida framöver.

Ett gällde de framtida insatserna i Afghanistan. Den nuvarande Nato-ledda insatsen, som Sverige deltar i, går mot sitt slut 2014 och ska ersättas av en ny Natoinsats som Sverige, enligt Fogh Rasmussen, redan sagt sig vilja delta i och även är med och förbereder.

Det nya uppdraget går ut på att bidra till att träna och utbilda afghanska militära styrkor efter 2014. Det vill säga efter att de nuvarande Isaf-styrkorna dragit sig ur landet.

Anders Fogh Rasmussen sa sig också vara starkt positiv till att Sverige och Nato framöver i högre grad än i dag samordnar militära förmågor och delar på kostnaderna. Det arbetet drivs i dag inom Nato inom ramen för initiativet Smart Defence.

-Många länder jobbar i dag i hop för att skapa förmågor som vart och ett annars inte skulle ha råd att skaffa, sa han och nämnde som exempel att Sverige och tre Natoländer bland annat arbetar tillsammans kring tung transportförmåga i Ungern där tre stycken C17-plan är placerade.

Men man samarbetar också exempelvis i fråga om skydd och försvar av hamnar och när det gäller träning och utbildning av soldater med olika kompetenser.

Ett tredje samarbetsområde handlade om nya direkta insatser. Anders Fogh Rasmussen lovordade svenska flygvapnets insatser över Libyen för två år sedan, då Gripen hjöälpte Nato med taktisk spaning. Han välkomnade dessutom att Sverige och Finland - som är militärt alliansfria - ska hjälpa Natolandet Island att övervaka landets territoriella gränser.

Frågan om Islands luftrum har politiskt behandlats som en del av det nordiska samarbetet, men det har förekommit diskussion om huruvida det handlar om övningar eller deltagande i egentliga militära operationer.

Lyssna på Natochefen här