Fordon

Mazda spar bränsle med superkondensatorer

Generatorn (blå) genererar ström vid inbromsning. Strömmen lagras i en superkondensator och distribueras sedan till elkomponenter eller bilbatteriet. Foto: Mazda
Generatorn (blå) genererar ström vid inbromsning. Strömmen lagras i en superkondensator och distribueras sedan till elkomponenter eller bilbatteriet. Foto: Mazda

Som första biltillverkare monterar Mazda från 2012 superkondensatorer i vissa modeller som tar tillvara bromsenergin för att minska bränsleförbrukningen.

Publicerad

Systemet kallas I-eloop (Intelligent Energy Loop) och ska enligt Mazda kunna minska bränsleförbrukningen med så mycket som 10 procent vid vardagsanvändning.

Systemet är betydligt enklare än de system som används för att ta tillvara bromsenergin i hybridbilar, där den drivande elmotorn omvandlas till generator för att ladda det extra batteri som finns i elhybridbilar.

Här laddar en generator en superkondensator vid spänningen 25 V på några sekunder. Via en spänningsomvandlare växlas spänningen ner till 12 V för att sedan distribueras till eldrivna komponenter i bilen, eller för att ladda bilbatteriet.

Genom att förbränningsmotorn avlastas uppgiften att ladda batteriet, och bilen dessutom har dynatorfunktion så att motorn slås av vid stopp, så kan bränslebesparingen vid daglig drift bli upp till 10 procent, hävdar Mazda.