Fordon

Japan bygger det första batteridrivna tankfartyget

Illustration av det planerade eldrivna tankfartyget. Foto: Mitsubishi
Illustration av det planerade eldrivna tankfartyget. Foto: Mitsubishi

Fyra japanska bolag har gått samman för att skapa världens första emissionsfria tankfartyg. 2021 ska hon börja transportera bunkerolja till andra fartyg i Tokyobukten.

Publicerad

 FN:s internationella sjöfartsmyndighet, IMO, är på väg att skärpa kraven kring fartygens svavelutsläpp – med det långsiktiga målet att världens fartygsflottor ska halvera sina koldioxidutsläpp.

Under det trycket tar tekniken ett kliv framåt, och från mitten av 2021 ska världens första emissionsfria tankfartyg trafikera japanska vatten.

För bygget av det till 100 procent batteridrivna skeppet har Mitsubishi gått samman med tre inhemska bolag. Det nybildade konsortiet E5 Lab ska bland annat utveckla batterier med stor kapacitet och ta fram en plattform för elektrifiering som kan användas av alla, exempelvis fartygsbyggare.

Eldrivna fartyg ska transportera bunkerolja

Konsortiet vill även slå fast standarder för hela näringen. Andra viktiga utvecklingsområden är system för autonomi, där personalen på land ska ha tillgång till skeppsdata. Man kommer även titta på sensorteknik för både framdrift och underhåll. Sensorerna måste fungera över fartygets livslängd, som förväntas vara 30 år för konsortiets första tanker.

E5 Lab ska skapa såväl havsgående som kustnära fartyg. I ett pressmeddelande berättar Mitsubishi att konsortiets första tanker ska serva skepp med bunkerolja i Tokyobukten, en process som nu har automatiserats. Batterierna ska laddas med el från solpaneler.

Fartyget blir inte vara det första elektrifierade fartyget i Asiens vatten. 2017 sjösatte China State Shipbuilding Corporation världens första batteridrivna fartyg för koltransporter. Det har plats för 2 000 ton kol och tar sig 40 sjömil på en laddning, motsvarande 74 kilometer.

I Norge håller Kongsberg Gruppen ASA på att utveckla ett elektrifierat containerfartyg. Och förra året började Rolls-Royce erbjuda batteridrivna fartygsmotorer.