Fordon

Inlandsbanan vill få igång vätgasproduktion längs järnvägen

På bilden syns en så kallad tågvärmevagn, som används för att generera elektricitet för uppvärmning av persontåg. Foto: Inlandsbanan
På bilden syns en så kallad tågvärmevagn, som används för att generera elektricitet för uppvärmning av persontåg. Foto: Inlandsbanan

Hur behöver logistik och infrastruktur för vätgas fungera för att bränslecellslok ska kunna köra på Inlandsbanan? Nu drar en förstudie igång som ska försöka ta reda på det. Med på tåget är även norska Statkraft.

Publicerad

Inlandsbanan sträcker sig knappt 130 mil mellan Kristinehamn och Gällivare. Någon elektrifiering av järnvägen har ännu inte skett. Förra sommaren presenterade koncernen Inlandsbanan, som ägs av 19 svenska kommuner, en plan för hur klimatavtrycket från dieselloken kan sänkas med hjälp av vätgas och bränsleceller.

I december blev det klart att Inlandsbanan parar ihop sig med norska energibolaget Statkraft kring hur de vätgasdrivna godstransporterna ska bli möjliga. Och nu har de båda aktörerna inlett en förstudie, berättar Inlandsbanan i ett pressmeddelande.

Förstudien har två delar. Huvuddelen handlar om att utreda hur infrastruktur och logistik kring vätgasproduktion behöver fungera. Målsättningen är lokal produktion av grön vätgas med hjälp av förnybar el.

Vätgasdrivet framdrivningskoncept ska tas fram

Förstudiens andra del handlar om att utveckla ett vätgasdrivet framdrivningskoncept för befintliga dieselgodslok. Dessutom ska en vätgasdriven så kallad tågvärmevagn utvecklas. En tågvärmevagn är en separat vagn utrustad med exempelvis en dieselgenerator som producerar elektricitet för uppvärmning av personvagnar.

Kemiingenjören Pedro Raposo leder vätgasprojektet.

– I det här projektet kan vi knyta ihop behovet av att storskaligt kunna lagra el med behovet av att framställa förnybara drivmedel. Det här är det största vätgasprojektet inom transportsektorn hittills och unikt i Sverige, säger han i ett uttalande.

Förstudien ska bli klar under vintern för att därefter övergå i ett pilotprojekt.