Fordon

Industrin kräver mera dubbelspår

Göteborgs hamn - Nordens största hamn.
Göteborgs hamn - Nordens största hamn.

Svensk export har länge lidit av för dålig kapacacitet på de svenska järnvägarna. Det finns för många flaskhalsar, bland annat till den livsviktiga exporthamnen i Göteborg, hävdar den svenska industrin.

Publicerad

- Bygg snabbt ut med dubbelspår på flaskhalsarna mellan Hallsberg-Mjölby och "det för svenska utrikeshandel viktiga godsstråket till Göteborgs hamn”, kräver Näringslivets transportråd i en skrivelse till regeringen.

Beslut om dubbelspår på dessa sträckor är redan fattade. Ännu har de dock, på grund av bristande resurser, inte byggs ut.

”En ytterligare försening är inte acceptabel vare sig för transportköparna i näringslivet eller för godsoperatörerna. Utifrån ett nationellt tillväxtperspektiv och betydelsen av för näringslivets transporter borde projekt som dubbelspår Hallsberg-Mjölby ha en självklar prioritet”, står det i skrivelsen.

Helst vill transportrådet ha en omedelbar byggstart på dessa sträckor, allra senast under den kommande planeringsperioden mellan 2010 och 2021.

I Näringslivets transportråd ingå ett 30-tal företag, bland dem tungviktare som ABB Volvo, Arla, Astra Zeneca, Coop, Electrolux, Ericsson, Ikea, SKF, SSAB och Stora Enso.