Fordon

Han ska fördela räddningmiljarderna

Efter 138 dagars väntan presenterade regeringen styrelsen för Fouriertransform. Hasse Johansson, FoU-chef på Scania, blir en av styrelsemedlemarna i det statliga riskkapitalbolag som ska investera tre miljarder kronor i fordonsindustrin.

Publicerad

* Kan du sitta på två stolar?

-?Nej. Tanken var att jag skulle gå

i pension i juni. Det var därför som jag tog det här uppdraget. Men sedan bad Scania mig att stanna kvar fram till årsskiftet. Jag tycker själv att det inte är någon bra situation, men jag får väl hålla mig borta från de beslut där jag kan antas vara jävig.

* Vad ska ni satsa era tre miljarder på?

-?Vi har inte diskuterat några konkreta investeringar ännu. Men det finns många spännande tekniska områden att titta närmare på: hur vi applicerar högspända elektriska system i fordon, energieffektiviserar i alla delar, höjer verkningsgraden på förbränningsmotorerna, tar fram bättre reglersystem och regleralgoritmer och utvecklar smartare program, som kan göra elektroniksystemen i fordonen effektivare och snabbare.

* Ska ni satsa pengar på prototyper eller i bolag som redan har en färdig produkt?

-?Det blir en av de första frågorna som styrelsen måste ta ställning till. Vi har inte heller bestämt några typiska investeringsbelopp eller krav på avkastning.