Fordon

Hägglunds tar striden till domstol

Slaget om att bli det svenska försvarets nya stridsfordon fortsätter nu i domstol. Förloraren Hägglunds anser att upphandlingen inte gått rätt till och stämmer FMV.

Publicerad

Upphandlingen av 113 pansarfordon till det svenska försvaret är just nu föremål för förhandling i länsrätten i Stockholm. Processen är mycket komplex och kan dra ut på tiden.

Hägglunds yrkar i första hand på att finska Patria, som i juni fick ordern, ska uteslutas ur upphandlingen av formella skäl. Man har inte hållit tidsgränser och andra villkor för att få vara med.

I andra hand yrkar Hägglunds på att upphandlingen ska göras om, eftersom FMV ändrat spelreglerna under gång. Krav som gynnade Sep har ändrats och krav som gynnar Patria har tillkommit.

Alternativt yrkar Hägglunds på att upphandlingen ska rättas, eftersom FMV gjort en rad felaktiga bedömningar av anbuden till Hägglunds nackdel.

En punkt är bedömningen av fordonens kostnad. Enligt FMVs bedömning är Patria en miljard billigare än Sep (2,7 miljarder respektive 3,7), och det blev helt avgörande för upphandlingen.

Hägglunds anser att det är orättvist att inte räkna in royalty i bedömningen. För varje Sep som säljs till en annan kund får staten en halv miljon i royalty. Systemet har tidigare inneburit att andra fordonsbeställningar från Hägglunds i praktiken blivit gratis för, eller gett vinst till Sverige.