Fordon

Fyra motorer gör loket snålare

BR 245 ersätter BR 218 på regionalbanor och spar bränsle. Foto: Bombardier
BR 245 ersätter BR 218 på regionalbanor och spar bränsle. Foto: Bombardier

En ny serie diesellok med fyra små motorer i stället för en stor sparar hundratals tusen liter bränsle per år.

Publicerad

Tyska järnvägsbolaget DB har börjat sätta de första loken ur serie BR 245 i drift i södra Tyskland, där de ersätter äldre diesellok ur serien 218 för att dra tvåvåningsvagnar på en regionalbana.

DB har uppskattat besparingen med de nya loken till 74 liter bränsle per resa, vilket innebär en årlig besparing på 300000 liter.

De nya loken är försedda med fyra mindre standardmotorer från Caterpillar med effekten 563 kW vardera. Motorerna kan kopplas i och ur beroende på effektuttag med denna dieselelektriska lösning.

Av tradition har man i Tyskland mest använt dieselhydrauliska lok, i 218-serien med endast en stor motor på ca 2000 kW.

Med den dieselelektriska lösningen och fyra motorer blir motorkostnaden lägre, eftersom man kan använda sig av standardmotorer från Caterpillar. Skulle någon av motorerna fallera kan tåget köra vidare. Både reservdelar och service blir billigare med standardmotorerna än med specialmotorerna, som oftast kom från MTU.

Totalt sett har DB gjort en beställning från Bombardier på 200 lok. Loken går hos Bombardier under beteckningen Trax P160 De Me.