Fordon

Fortkörare i Stockholm ska stoppas med geofencing

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad. Foto: IVARSSON JERKER/Aftonbladet/TT
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad. Foto: IVARSSON JERKER/Aftonbladet/TT
Strandvägen i Stockholm. Foto: Bertil Ericson / TT /
Strandvägen i Stockholm. Foto: Bertil Ericson / TT /

Om två år ska Stockholms stad göra det omöjligt att köra för fort med kommunens egna fordon. Daniel Helldén, trafikborgarråd för Miljöpartiet, vill att alla bilar i innerstaden så småningom ska tvingas underkasta sig teknik för geofencing.

Publicerad

När Stockholms styrande politiker på onsdagen presenterar budgeten för 2020 finns geostaket, eller geofencing, med i planerna. 1,5 miljoner kronor ska användas för att dra igång geofencing för stadens egna fordon.

Tekniken aktualiserades efter terrordådet på Drottninggatan 2017. Trafikverket har utvecklat lösningar som kan begränsa hur fordon används i avgränsade områden.

Nu handlar det i stället om trafiksäkerhet och att få till en mer harmonisk trafikrytm i staden.

– Vi diskuterar framför allt frågan om hastighetsefterlevnad, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till Ny Teknik.

Geofencing i stadens tjänstebilar 2021

Trafikkontoret ska använda anslaget på 1,5 miljoner kronor för att knyta till sig kompetens inom geofencing. Inledningsvis ska stadens egna bilar utrustas med tekniken. Det handlar om att uppkopplade fordon med hjälp av positionsdata via gps hindras från att överstiga hastighetsbegränsningen.

Tekniken används till exempel på busslinje 55 i Göteborg, där hastigheten begränsas till 15 kilometer i timmen över Götaälvsbron, och i ett par ytterligare projekt.

Det är dock oklart om det går att genomföra på hela fordonsflottan i Stockholm, eller om man får nöja sig med att ställa krav på nya fordon som staden köper in. Ambitionen är att tekniken ska vara implementerad 2021 i stadens tjänstebilar, om det är tekniskt genomförbart.

– Vi har 800-900 bilar i stadens verksamhet. Om våra fordon håller hastigheten påverkar det hur andra kör. Vi vill vara drivande i att implementera den här tekniken, säger Helldén.

Daniel Helldén: Alla bilar i innerstaden ska omfattas

Har Stockholm då så stora problem med höga hastigheter? Enligt trafikborgarrådet är svaret ja – och han hävdar att polisen genomför extremt lite hastighetsövervakning i Stockholms innerstad.

Genom att geofenca fordon vill Stockholm också kunna skapa en mjukare trafikmiljö. I och med omläggningen där 30- och 40 km/h är den nya topphastigheten i innerstaden har man enligt Daniel Helldén tvingats skapa en hård trafikmiljö för att hålla farterna nere, där framkomligheten begränsas med hopträngda körbanor och hinder.

Med övervakande system som geofencing skulle den här typen av anpassningar inte behövas, för Daniel Helldéns tanke är att samtliga bilar som kör i Stockholms innerstad så småningom ska begränsas med hjälp av tekniken.

– Med geofencing kan vi se till att bilarna i innerstan tvingas hålla hastigheterna. Då skulle vi få en högre trafiksäkerhet och slippa bygga om så mycket, säger Daniel Helldén.

Han vill inte uttala sig om de eventuella juridiska aspekterna kring att applicera tvångsåtgärder på bilisterna – det är en lagstiftningsfråga som får hanteras på regeringsnivå och av Transportstyrelsen.

Tekniskt sett återstår en del saker att lösa för det första steget, men Stockholm stad har diskuterat utvecklingen med fordonstillverkare såväl som Trafikverket, enligt Daniel Helldén.