Fordon

Forskare: Orealistiskt att elbilar skulle räcka för att nå klimatmålen

Forskare vid University of Toronto har analyserat vilka effekter ett storskaligt skifte till elbilar får på utsläppen. För att nå klimatmålen skulle USA behöva ha 350 miljoner fordon till 2050, vilket är orealistiskt.

Publicerad

En rad länder i Europa har flaggat för att de vill införa ett förbud mot bilar med konventionella förbränningsmotorer. Det gäller bland andra Norge, Tyskland, Danmark och Nederländerna. Förra året angav den svenska regeringen att ett förbud mot att sälja nya diesel- och bensinbilar i vårt land är planerat till år 2030.

På bara ett årtionde har den globala elbilsflottan vuxit från 20 000 fordon till nära sju miljoner. Med de planerade förbuden kan det kanske kännas som att teknikskiftet har fått på sig sjumilastövlar, men hur stora volymer krävs det då för att nå högt satta klimatmål? Nu har University of Toronto undersökt frågan.

Där gör en trio av forskare livscykelmodeller för hur olika teknikskiften påverkar en rad miljöfaktorer – och de har utfört en mycket detaljerad analys av hur ett storskaligt skifte till elbilar skulle påverka utsläppen samt andra vidhängande miljöfaktorer. Det skriver universitetet i Phys Org.

Teamet valde att titta på USA-marknaden, som har den näst största elbilsförsäljningen efter Kina. Det finns goda data att tillgå, och en stor del av amerikanerna kör bil – ofta långa sträckor med många stora och tunga bilmodeller i fordonsparken.

Koldioxidbudget för personbilar

Forskarna byggde datormodeller för att skatta hur många elfordon som skulle krävas för att fram till år 2100 hålla den globala temperaturökningen lägre än två grader Celsius över vad som rådde före industrialiseringen. De räknade om resultatet till en koldioxidbudget för personbilar, och tog fram hur många elbilar som skulle behövas för att hålla USA inom den budgeten. Svaret är cirka 350 miljoner fordon till 2050, vilket skulle innebära 90 procent av landets bilflotta.

– För att sätta det i perspektiv så ligger andelen på USA:s vägar just nu på 0,3 procent. Förvisso ökar försäljningen snabbt, men även de mest optimistiska prognoserna talar om att USA:s fordonsflotta till 2050 bara kommer att utgöras av 50 procent elbilar, säger Alexandre Milovanoff, huvudförfattare till rapporten som har publicerats i Nature Climate Change.

Orealistisk prognos

Med de hypotetiska 350 miljoner elbilarna på USA:s vägar skulle det årliga elbehovet öka med 1 730 TWh, vilket motsvarar 41 procent. Elproduktionen skulle då behöva byggas ut – och begränsningar i elnätens kapacitet byggas bort.

Forskarna ser de 90 procenten 2050 som en orealistisk prognos, men anser att det ändå finns en hel del förändringar som vi inte kommer undan.

– Vi behöver tänka om kring våra beteenden, designen av våra städer och även delar av vår kultur. Alla måste ta ansvar för det här, säger Alexandre Milovanoff.