Fordon

Fler väljer tåget på affärsresan: ”Ökad medvetenhet”

Alltfler företag tycks välja tåget framför bilen eller flyget på affärsresan. Arkivbild. Foto: TT
Alltfler företag tycks välja tåget framför bilen eller flyget på affärsresan. Arkivbild. Foto: TT

Företagen tar större hänsyn till klimatet och fler än tidigare väljer att ta tåget när affärsresan ska göras. Affärsresorna med SJ-tåg ökade med 16 procent mellan juli och oktober.

Publicerad

Under det första halvåret ökade affärsresandet med tåg hos den dominerande operatören SJ med nio procent. Den uppgången följdes av en ökning med 16 procent för perioden juli-oktober i år, vilket motsvarar 121 000 resor.

– Den absolut främsta anledningen är att medvetenheten kring miljön och intresset för den här typen av frågor har ökat. Företagen har jobbat med det här under en längre tid, men det är nu vi börjar se effekterna, säger Ida Thermaenius, chef för företagskunder hos SJ.

Står för en tredjedel

Affärsresor står för ungefär 30 procent av det totala antalet resor med SJ-tåg årligen.

Hänsynen till miljön tycks ha fått effekt inom flera branscher, fortsätter hon.

– Vi kan inte se att det är någon bransch som ökar mer än någon annan. Vi ser att affärsresandet har ökat bland företag inom både privat och offentlig sektor, och inom alla branscher.

Enligt henne är det många företag som hör av sig till SJ för att få hjälp med klimatkalkyler som påvisar företagens effekter av att ha valt tåget.

– Fler ser vinsterna med att vara hållbara och kunder kräver att företagen tydligt visar att de arbetar med hållbarhet, och företagen vill visa hur mycket de har besparat miljön.

40 000 tågresor motsvarar en flygresa

Enligt SJ går det att resa 40 000 tågresor mellan Stockholm och Göteborg med samma koldioxidutsläpp som för en enda flygresa, och många gånger är snittpriset på tågresor lägre än flyget.

– Miljöaspekten är helt klart det tyngsta argumentet för tåget, och den har fått ännu mer tyngd med den miljödebatten som förs i samhället. Många av våra affärsresenärer och företagskunder nyttjar också tiden ombord till att jobba, säger Ida Thermaenius.

– Tid som annars skulle läggas på att gå igenom säkerhetskontroll eller åka taxi till och från flygplatsen kan läggas på att arbeta ombord på tåget.

Att många företag fortfarande väljer flyget tror Ida Thermaenius främst att beror på invanda beteenden.

Ökar kapaciteten

Den populäraste sträckan bland affärsresenärerna var Stockholm-Malmö-Köpenhamn, följd av Stockholm-Göteborg. För att möta den ökande efterfrågan kommer SJ öka kapaciteten med 10 000 platser per vecka på dessa linjer från och med mitten av december.

– Vi utökar antalet tåg och uppgraderar våra snabbtåg. Det här innebär att vi bättre kan möta den stora efterfrågan under tiderna på dygnet då flest reser i jobbet. Detta motsvarar en kapacitetsökning på fem procent, och är en del i vår 50-procentiga kapacitetsökning under de närmaste fem åren.

Fakta: Här reser flest med tåg

De fem mest populära linjerna under första halvåret 2019:

1. Stockholm-Malmö-Köpenhamn

2. Stockholm-Göteborg

3. Stockholm-Västerås-Örebro-Göteborg

4. Stockholm-Sundsvall-Umeå

5. Linköping-Stockholm-Gävle

Källa: SJ, resandestatistik för affärsresenärer januari-juni 2019