Fordon

Fartygsunderhåll på Kockums stoppas av FMV

Visbykorvetterna. Foto: Kockums.se
Visbykorvetterna. Foto: Kockums.se

FMV har stoppat nästan alla planerade beställningar på service av marinens fartyg från Kockums. - Orsaken är osäkerheter kring vem som kommer att äga bolaget framöver, säger en FMV-chef.

Publicerad Uppdaterad

Försvarets materielverk, FMV, har sedan i våras dragit in nästan allt årligt serviceunderhåll på marinens fartyg som Kockums (TKMS AB) var tänkt att utföra under 2014.

I april i år gav Anders Holst, chef för Driftsstyrning Marin på FMV, order om att man inte skulle lägga beställningar på "ÅÖ" (årliga översynsåtgärder) på Kockums.

Det framgår av ett mejl som Thomas Brehmer, ställföreträdande chef på sektionen, skrev den 9 april till flera FMV-tjänstemän inom myndigheten och som Ny Teknik tagit del av via vår visselblåsartjänst Techleaks.

- Orsaken till att man stoppat underhållet är så vitt jag vet att framtiden är oklar kring vad som händer med Kockums. Om Saab eller någon annan tar över... eller vad som händer med bolaget. Vi väntar på att få besked så fort som möjligt, säger Thomas Brehmer till Ny Teknik.

De fartyg som drabbas är marinens mest avancerade. Det rör sig om landets fyra ubåtar och de fem svenska unika Visbykorvetterna.

- Men också vissa småsystem påverkas, säger Brehmer.

Efter turbulensen det senaste året då Kockums väntat på två stora ubåtsorder från FMV - vilka sedan uteblev - avslöjade försvarsföretaget Saab och Kockums tyska ägare Thyssen Krupp i våras att man tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring om en försäljning. Sedan dess har parterna förhandlat kring ett kontrakt.

- I väntan på att en eventuell affärsuppgörelse har satt sig, så är det detta som gäller just nu, konstaterar Thomas Brehmer. I praktiken har det dock inte blivit ett totalt stopp för all årlig service.

- Vi har under resans gång försökt att lösa vissa saker tillsammans med TKMS och lättat lite på givna restriktioner, säger han. Men det mesta underhållsbehovet får vänta.

Vad blir konsekvenserna av neddragningen?

- I värsta fall kan resultatet bli att fartygen inte kan lämna kajen, säger Thomas Brehmer.

Kockums tillåts dock bistå FMV vid akuta problem, med det som kallas avhjälpande underhåll. Vilken är då skillnaden?

- Anta att de är ute och kör nu och så är det något som havererar. Då ska de in och man ska kunna reparera det. Men det förebyggande arbetet som ska ske med vissa intervall har vi kraftigt dragit ned, säger han.

När väntas ni få besked om att få beställa årlig service igen?

- Det vet jag faktiskt inte.
Följ Monica Kleja på Twitter.