Fordon

Elektrifieringen av flyget ska skyndas på

Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD / TT
Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD / TT

Regeringen vill påskynda elektrifieringen av flygbranschen. Vad som krävs för att få till omställningen ska nu utredas.

Publicerad

Testverksamheten av elflyg går snabbare än man tidigare räknat med, enligt Tomas Eneroth. Men det är en bit kvar innan vi kommer att se elflyg i kommersiell trafik.

Myndigheten Trafikanalys får i uppdrag att titta på vad som krävs för att ställa om flygbranschen till eldrift. Flygplatsstrukturer och regelverk kan behöva ändras och myndigheten ska också titta på vad som behövs för att snabba på den tekniska utvecklingen.

– Flyget är viktigt för ett exportberoende och avlångt land som Sverige Men flyget måste ställa om, annars klarar vi inte klimatkraven, säger Tomas Eneroth.

Forskning och utveckling

Han vågar inte säga exakt när han ser framför sig att elflyg kan finnas i kommersiell trafik i Sverige. Men han lutar sig mot framgångar med elektrifiering på fordonssidan och ser gärna att Sverige blir ledande när det gäller elektrifiering inom hela transportsektorn.

– Vi har en flygindustri i Sverige med både mindre och större aktörer som arbetar och forskar och utvecklar elflyg, säger Tomas Eneroth.

Han tycker sig se att det finns ett intresse i flygbranschen och i flygindustrin för att arbeta med omställningen.

– Jag upplever att branschen verkligen har svängt och är tydligt fokuserad på omställningen både vad gäller biodrivmedel och etableringen av elflyg, säger Tomas Eneroth.

Han anser att omställningen inte bara är nödvändig för att kunna nå klimatmålen utan också handlar om en överlevnadsfråga på sikt för flygbranschen.

TT: Hur ska flygbranschen ha råd att ställa om?

Det är en av anledningarna till att vi ger uppdraget till Trafikanalys. Förhoppningsvis får vi ett bra kunskapsunderlag med tydliga råd till regeringen och till aktörerna hur vi kan främja utvecklingen, säger Tomas Eneroth.

Fakta: Uppdraget

Trafikanalys ska ta fram ett kunskapsunderlag och analysera vilka åtgärder som kan behövas för att främja en omställning till en större användning av flyg helt eller delvis drivna av el.

Det handlar bland annat om att samla information om vilka typer av elflyg som finns eller utvecklas i dag, beskriva tänkbara framtidsscenarier och göra en kartläggning om hur andra länder arbetar med att främja en utveckling på området. Uppdraget omfattar även att analysera samhällsekonomiska effekter av en omställning till elflyg.

Uppdraget ska redovisas den 7 oktober 2020.

Källa: Regeringen