Fordon

Elcyklister får lika mycket motion som vanliga cyklister

Elcyklisterna bränner faktiskt fler kalorier än de utan motor. Det visar en ny studie. Foto: ANDERS WIKLUND / TT
Elcyklisterna bränner faktiskt fler kalorier än de utan motor. Det visar en ny studie. Foto: ANDERS WIKLUND / TT
Foto: Berit Roald / NTB scanpix / TT
Foto: Berit Roald / NTB scanpix / TT

En ny studie visar att elcyklister rullar längre sträckor än konventionella cyklister. Därför får de elcyklande jobbpendlarna också lika mycket motion som de som cyklar utan hjälp av batterier.

Publicerad

(Uppdaterad)

En viss spänning existerar mellan konventionella cyklister och de som får pedalerna uppbackade av batterier. Det klagas på elcyklarnas höga fart, men hurtbullarnas förakt har också en luthersk dimension. Cyklisterna anser sig bidra till folkhälsan, medan elcyklisterna tycks fuska och ta upp plats på banor där den moraliska eliten rimligtvis borde ha företräde.

Men uppfattningen är helt felaktig. Elcyklisterna använder faktiskt lika mycket energi som dem utan motor, till och med lite mer även om skillnaden är liten. Det visar studien med det långa namnet Physical activity of electric bicycle users compared to conventional bicycle users and non-cyclists: Insights based on health and transport data from an online survey in seven European cities.

Den har publicerats tidskriften Transportation Research Interdisciplinary, och bygger på en nätundersökning med 10 000 deltagare från sju europeiska städer. Datan är inhämtad genom det EU-finansierade PASTA-projektet (Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches), vars målsättning är att få till en mer aktiv livsstil inom unionen.

Man uppskattade energiåtgången för olika transportmedel, allt från el- och konventionella cyklar till att promenera, köra bil, etcetera. Sedan kontrollerades hur lång tid respektive deltagare lade på transportmedlet per vecka och hur lång sträcka som tillryggalades. Resultaten visade att elcyklisterna fick något mer motionen varje vecka än de ordinarie cyklisterna.

Aktiviteten anges i enheten MET, metabolic equivalent of task – hur mycket energi en person gör av med i förhållande till sin kroppsmassa – per vecka. Elcyklisterna låg på 4 463 MET per vecka, och de konventionella cyklisterna låg på 4 085 MET per vecka.

Enligt studiens författare beror detta till stor på att elcyklisterna helt enkelt tillbringar mer tid i sadeln, och enligt forskarna pekar resultatet mot att man borde jobba för att fler väljer elcykel – och gå mot en förbättrad infrastruktur kring elcyklarna.

Studien: Elcyklister ofta äldre

Slutsatsen är att analysen ger stöd till uppfattningen att man ska acceptera eller rent av förespråka elcyklar som ett hälsosamt och hållbart transportalternativ, detta baserat på det egenrapporterade beteendet hos elcyklister. Planerare ska vara medvetna om att de färdas längre sträckor än cyklister. Därmed kan elcyklarna användas för längre pendlingssträckor än icke elektrifierade cyklar.

För att underlätta eller premiera den här nya efterfrågan och undvika konflikter med andra som använder vägen i stadsmiljöer bör cykelinfrastrukturen expandera. Den kan också behöva anpassas för att hantera högre farter samt tillgodose säkerhetsaspekter, skriver forskarna i studien.

Som plåster på såren för de traditionella cyklisterna kan nämnas att de har ett något lägre BMI än elcyklisterna, 23,8 mot 24,8. Skillnaden kan till viss del förklaras av ett elcyklisterna är äldre, i snitt 48,1 år mot 41,4 år för de som trampar helt på egen hand. Det rapporterar Electrek.

Uppdatering: I en tidigare version av artikeln användes enheten kalorier. Den är nu uppdaterad med det mått som forskarna själva anväder i rapporten, MET per vecka.