Fordon

Danska politiker kan dröja med flygplansköp

Gripen NG
Gripen NG

Danmark kan komma att "skjuta ut sig" från beslutet att köpa nya stridsflygplan i vår, enligt en analys i danska tidningen Ingenjören. Det kan vara hoppfullt för nästa generation svenska Gripen.

Publicerad

Ett ”katapult-beslut” att tillfälligt avbryta upphandlingen av stridsflygplan i Danmark kan vara att vänta och rycker allt närmare.

Det menar journalisten Erik Holm i en analys i danska tidningen Ingenjören.

Enligt resonemangen finns det flera tunga fakta som talar för att danska politiker kommer att dra sig ur upphandlingen av det dyraste vapenköpet i dansk historia. Det beslutet är annars planerat att tas nu under våren.

Följande alternativ utkristalliserar sig därmed i Danmark.

* Att vänta med beslutet om flygplansflottan.

* Att förlänga livslängden för de nuvarande F-16-planen.

* Att köpa antingen Super Hornet från Boeing, Gripen NG från Saab eller Joint Strike Fighter från Lookheed Martin.

Ett beslut om att skjuta på förnyandet av den danska flottan av stridsflygplan kan ge svenska Saab både nytt hopp och dessutom andrum att genomföra andra affärer i världen.

Enligt Erik Holm skulle det nämligen kunna ge Saab tid att demonstrera vad det nya planet kan genomföra i katastrofområden som exempelvis Afganistan.

Dessutom skulle danskarna få möjlighet att vänta och se om huruvida andra länder satsar på köp av nya Gripen framöver.

En räcka andra faktorer kan bidra till att Danmark väntar med sitt flygplansbeslut:

* När de danska politikerna i försvarsbeslutet för 2010-2014 minskade antalet operativa F-16 plan från 48 till 30 plan, förlängde man samtidigt livslängden för planen eftersom man skalar ned flygtiden för planen.

* Försvarsminister Sören Gade har öppnat för att leveransen av nya plan kan vänta till år 2020, i stället för som tidigare planerat 2016.

* En fördröjning kan också ge politikerna en efterlängtad chans att definiera specifikt hur planen kan komma att användas i internationella operationer.  Det kan också komma att avgöra vilket slags flygplan man har behov av.

Erik Holm påpekar också att om politikerna dröjer med beslutet så kan osäkerheterna kring kostnaden för amerikanska Joint Strike Fighter minska, och på samma sätt ovissheten kring hur utvecklingsprojektet Gripen NG artar sig.

Bland de argument som talar för att Danmark ändå tar beslut om att välja plan i vår finns bland annat industriella och tillväxtmässiga, menar han.

*Danska företag har positionerat sig tillsammans med tillverkarna Lookheed Martin, Boing och Saab. Kontrakt om ordrar har ingåtts som kan ge nya jobb. Men kontrakten faller bara ut om ett köp blir verklighet.

*Det kanske är dags att slå till ändå. Eftersom: Ju äldre F-16 –planen blir, desto dyrare blir driften och underhållet.

Att livstidsförlänga F-16 planen är också ett reellt alternativ men skulle USAs president Barack Obama gilla det frågar sig den danske journalisten.