Fordon

Biodiesel lika farlig som fossil diesel

Avgaser från biodiesel är lika farliga för hjärt-kärlsystemet som avgaser från fossil diesel visar en ny svensk avhandling.

Publicerad

Det är läkaren Jon Unosson som på fredag lägger fram sin avhandling vid Umeå universitet om olika bränslens inverkan på människors hälsa.

Han har i sitt arbete låtit friska personer andas in utspädda avgaser från fossil diesel respektive biodiesel. Resultatet var att effekterna på blodkärlen var lika starka för båda bränsletyperna, trots att beståndsdelarna i avgaserna skiljer sig.

Jon Unosson lät även friska personer andas in vedrök. Det visade sig att blodkärlen blev styvare och att hjärtrytmen påverkades negativt, men han fann inga negativa effekter på proppbildning eller blodkärlens förmåga att vidga sig.

Partiklarna i vedrök är större och har annorlunda kemi jämfört med avgaspartiklar. Detta kan vara en förklaring till varför inte vedrök har samma effekt på blodkärlen som dieselavgaser.

- Studierna i avhandlingen visar att de vedertagna måtten för bedömning av luftföroreningar inte kan förutsäga hälsoeffekterna fullt ut, säger Jon Unosson i ett pressmeddelande.

- Biodieselavgaserna var lika farliga som dieselavgaser, trots att de innehöll en mindre massa av partiklar, medan vedrök gav mindre påverkan trots hög masskoncentration.

- Omställningen till förnyelsebar energi är ett utmärkt tillfälle att förbättra folkhälsan, säger Jon Unosson, men det kräver att man tar hänsyn till hälsoeffekterna av eventuella utsläpp.

Här finns Jon Unossons avhandling