Fordon

Airbus: Allmänheten på väg att acceptera flygande taxis

Foto: Airbus
Foto: Airbus

I Mexico City kan 67 procent tänka sig att ta en flygande taxi. Stadens innevånare var de mest positiva i Airbus globala studie. Enligt bolaget visar deras enkäter att allmänheten börjar acceptera framtidens mobilitet.

Publicerad

En rad bil- och flygplanstillverkare har investerat stort i att allmänheten kommer låta sig skjutsas i flygfarkoster som bygger på drönarteknik – och inom tid ska resorna göras utan en pilot vid spakarna. Airbus är redan gång med att rulla ut sitt nya trafikkontrollsystem avsett för den framtida mobiliteten, och till sommaren ska deras unmanned traffic management (UTM) testas, då som understöd till existerande helikoptertjänster. Bolaget vill ännu inte avslöja vilka städer som berörs.

Men har långt har de framtida kunderna kommit i sin acceptans kring den nya tekniken – och det faktum att luftrummet kommer fyllas av surrande farkoster? Airbus hävdar att allmänheten nu är på väg att anamma den nya mobiliteten. De grundar detta på en egen studie där 44 procent av de tillfrågade ger sitt stöd/starkt stöd till utvecklingen. Och 41 procent anser att farkoster av typen drönartaxis är säkra/väldigt säkra.

– Från vårt perspektiv är studiens resultat positiva, och visar på att det finns ett växande stöd, säger Isabel Del Pozo De Poza, Airbus UTM Head of Airspce Management i ett uttalande.

Säkerheten oroar

Airbus genomförde enkäter på fyra platser, och staden med de största trafikproblemen är också mest öppna för att flyga fram över köerna. I Mexico City svarade 67 procent att de kunde tänka sig att använda transportmedlet. De följdes av Los Angeles med 46 procent. I Schweiz är bara var tredje person, 32 procent, öppna för att flyga – och minst intresserade var Nya Zealand med 27 procent.

Mest positiv är man i åldersgruppen 25-34 år – 55 procent, och minst positiva är 75- till 84-åringarna – 15 procent. Bland enkätdeltagarna var de största orosmomenten säkerheten för personer på marken, vilken typ av ljud som farkosterna kommer alstra – och ljudvolymen.

– Hur ofta du hör ljudet spelar roll, tillsammans med vilken frekvens ljudet har – samt hur lågt det flyger och huruvida du kan se farkosten, säger Jessie Mooberry, chef för Airbus utrullning av urban traffic management (UTM) till EEE Spectrum.

Andra orosmoment på topplistan var de tidpunkter på dygnet som tjänsterna skulle vara igång – samt den höjd som farkosterna kommer flyga på.