FARKOST

De vill skippa långa elkablar i havet – med 140 meter lång ”batteritanker”

Ett skepp kommer lastat – med el. Nu har japanska Power X visat upp sin batteri-tanker. Målet är att vara ute på haven 2026, men hur har de räknat på projektet?

Sedan slutet 1800-talet har tankfartyg varit lösningen för att skeppa olja världen över. 

Man skulle kunna tro att i takt med att vi rör oss bort från olja så blir tankfartygens roll mindre viktig. Men så tänker inte japanska Power X som har en affärsidé om att bygga en ”eltanker”. Alltså ett tankfartyg som i stället för olje- eller gastankar har batterier ombord. 

Vän av ordning ställer sig säkert frågan varför man inte i de flesta fall löser transporten med en undervattenskabel – svaret från Power X är att Japan är omgärdat av djupa hav och att jordbävningar är ett problem. 

”Det skeppsbaserade systemet löser problemet med långa ledtider som havskablar kan ha på grund av fel och reparationer”. Därtill menar företaget att man kan slippa vissa av de höga kostnaderna som kommer med högspänningsledningar och stationer. 

140 meter långt och 241 MWh i kapacitet

Själva tankerfartyget mäter 140 meter i längd, 18,6 meter i bredd och ska ha 96 containerstora moduler med litiumjärnfosfatbatterier ombord. Det senare ska ge en lagringskapacitet på 241 MWh.

Mycket energi ombord, men för att det ska vara ekonomiskt gångbart kan inte tankerfartyget använda denna för sin framdrift. Och att trycka ett fartyg genom vattnet ute på havet är energikrävande vilket gör att distansen eltankern ska köra är under 162 nautiska mil eller motsvarande nära 300 km.

Om projektet förverkligas är tanken att produktions-fartyget ska trafikera en sträcka på strax över 50 nautiska mil (nära 93 km) i Hokkaido. Därtill ser företaget att man på sikt kommer kunna ”knyta samman världen” med sina energitransporter. Hittills har företaget fått in motsvarande runt 700 miljoner i extern investering samt undertecknat avsiktsförklaringar med fler partner.

Är det ekonomiskt lönsamt?

Power X är inte transparenta om hur de ska få projektet att gå ihop ekonomiskt. Att bygga ett fartyg och massa batterier i stället för att bara sätta dessa batterier på land och bygga sol- och vindkraft bredvid är en fråga företaget inte besvarar. 

Och med tanke på att genomsnittspriser per kWh el i Japan ligger på två kronor skulle ett fullastat fartyg endast ha ett lastvärde på 482 000 kr.