Energi

Svenskt Näringsliv: ”Underlätta för utbyggnaden av SMR”

Regeringen borde snarast underlätta investeringar i minireaktorer, så kallade SMR, med målet att reaktorerna ska bidra till svensk energiförsörjning inom tio år. Det säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en intervju med Ny Teknik.

Publicerad Uppdaterad

Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens besked att den öppnar upp för investeringar på energiområdet med inriktning på solkraft, vindkraft, vattenkraft, fjärrvärme, kraftvärme och kärnkraft. Det vill säga ökade satsningar på de energikällor som vi har i dag.

– Jag tror att de flesta är klara med vad vi behöver. Vi behöver en trygg och fossilfri elförsörjning, en kraftig utbyggnad av överföringskapacitet, undanröjande av hinder för produktion av ny planerbar el, säger Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv i en intervju i Ny Tekniks podcast.

Vad tycker du om den pågående energidebatten i allmänhet?

– Jag tycker att det är väldigt onyanserat och icke faktabaserat. Det här är för viktigt för att politisera. Det hade varit jätteskönt om vi inte behövde ha stora vindsnurror på vår vackra landsbygd. Det hade varit jätteskönt om vi inte behövde ha några kärnkraftverk, och jätteskönt om älvarna kunde var helt orörda. Men vi behöver elen och vi kommer behöva minst dubbelt så mycket framöver och då får vi utveckla ett system som är försörjningstryggt och kostnadseffektivt.

Men då krävs väl mer kärnkraft?

– Vår absoluta övertygelse är att kärnkraften kommer att ha en roll i det.

”Behöver livstidsförlänga kärnkraften”

Så ni vill se mer investeringar i kärnkraft?

– När vi tittat på detta behöver vi en signifikant utbyggnad av vindkraften. Landbaserad så mycket det går. Ingen tvekan om att det är en billig energikälla. Men vi kommer också behöva ha havsbaserad vindkraft. Men vi kan inte bestämma när det blåser och kommer behöva ha mer planerbar el. Vi ser att vi behöver livstidsförlänga den kärnkraft vi har och vi kommer att behöva bygga nytt.

Hur ska det gå till att bygga ny kärnkraft?

– Vi tror mer på de små och modulära reaktorerna än på gigantiska och stora som ska godkännas var för sig. SMR-utvecklingen är inte en teknisk fråga utan en politisk fråga. Det som hänt de senaste åren är att det finns ett antal aktörer som är beredda att investera. Det som behövs är att vi tar bort begränsningarna var man får bygga kärnkraft. Hela logiken med SMR är att det ska kunna placeras närmre konsumtionen.

Vilka hinder måste rivas för att vi ska kunna bygga mer kärnkraft?

– Vi behöver ta bort begränsningen av antalet reaktorer i Sverige i dag. Jag tror det är tio som vi max kan ha men ska vi ersätta exempelvis Oskarshamn kanske det krävs 20 mindre kärnkraftverk och då stämmer det dåligt med tio totalt. Med de här begränsningarna blir det väldigt svårt att bygga ett business case runt små modulära reaktorer.

SMR på frammarsch

Hur sannolikt är det att vi har SMR i Sverige inom tio år?

– Tekniskt och kommersiellt är det en stor sannolikhet. Jag vill bara poängtera det, att man pratar om att det är för dyrt. Men det är inte statens eller politikernas uppgift att bedöma det utan det är investerarnas sak att bedöma. Politikerna måste skapa förutsättningar för att det händer. Jag tror att det kommer att svänga och vi ser att det på stor frammarsch i flera andra länder, säger Lars-Olof Jacke och fortsätter:

– Det kan tyckas vara en symbolfråga men vi måste sluta prata om att vi ska vara ett helt förnybart samhälle om 20 år. Vi ska prata om att vi ska vara fossilfria och skillnaden är kärnkraften som inte klassificeras som förnybar men den är definitivt fossilfri. Vi måste flytta diskussionen från förnybart till fossilfritt och skapa förutsättningar och låta någon annan bestämma om det är en lönsam investering.

I podden pratar Jan-Olof Jacke även om pandemins effekter på näringslivet, kompetensbristen, hur företagens orderböcker är fulltecknade men leveranserna försenas, eller uteblir på grund av brist på råvaror och komponenter och mycket mera. Du hittar poddavsnittet där poddar finns och här.