Energi

Svält i Sverige vid oljekris

Om Sveriges tillgång på fossil energi plötsligt ströps skulle befolkningen snart börja svälta, visar en ny studie.

Publicerad

Livsmedelsförsörjningen i Sverige är beroende av ständig tillförsel av fossil energi. Det visar en studie av Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI.

Man har utgått från tre scenarier där tillgången på fossilt bränsle minskas med 25, 50 respektive 75 procent. Energikrisen beräknas till mellan tre och fem år, under vilken tid man inte räknar med att någon större teknikomställning hinner ske.

Vid en 25-procentig minskning skulle vi klara oss ganska bra genom effektiviseringar, visar studien.

Men vid en halvering av fossiltillförseln skulle vi snabbt hamna i en situation där vi inte kan tillgodose befolkningens behov av livsmedel.

Bristen på fossil energi skulle direkt synas på att jordbruksmaskiner skulle stå still och ersättas med manuellt arbete.

Öppna åkrar skulle användas för produktion av livsmedel och inte för produktion av djurfoder. Svin, kyckling och ägg skulle minska till förmån för nötkreatur och får, som klarar extensivt bete.

De sektorer inom livsmedelsindustrin som skulle drabbas hårdast är framställning av oljor och fetter, sockertillverkning, framställning av te och kaffe samt bagerier. Även hållbarhetsbehandling av potatis och fisk liksom framställning av färdigmat skulle minska kraftigt.

Befolkningens näringsintag skulle drastiskt ändras med ett minskat energiinnehåll i kosten. Andelen fett och proteiner i kosten blir högre, andelen kolhydrater sjunker.

- Sverige har i dag inga beredskapslager av livsmedel eller bränsle utan samhället är helt beroende av en kontinuerlig tillförsel, kommenterar Karin Svanäng på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Projektdeltagarna JTI, SP, SIK, ÅF samt länsstyrelsen i Uppsala län vill fortsätta kartläggningen och föreslå åtgärder för att minska samhällets sårbarhet. Det kan röra sig om alternativa drivmedel, ändrad logistik och ökad lagerhållning av samhällsviktiga produkter.