Energi

SKF vill ha ett grönare Göteborg

SKF och energibolaget Göteborg Energi gör en gemensam satsning för att reducera koldioxidutsläppen i Göteborgsområdet.

Publicerad

Ett av målen är att sätta fart på forskning och utveckling om vindkraft och att ”skapa förutsättningar för ett kunskapssamarbete i Göteborgsområdet.

Ett annat är att utveckla driften och underhållet av energiproduktionen.

Ett mål för SKF är att mer än tidigare införa klimatvänliga energislag som fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och el från vindkraft i produktionen.

Det gemensamma projektet heter ”Hållbar industri i Göteborg”.