Energi

Skellefteå kraft vill stänga tre vattenkraftverk

Bruksforsen. Foto: Skellefteå Kraft
Bruksforsen. Foto: Skellefteå Kraft
Rickleån nedströms Robertsfors. Foto: Lars Åke Nyman/Wikimedia
Rickleån nedströms Robertsfors. Foto: Lars Åke Nyman/Wikimedia

Alla vattenkraftverk i Sverige ska genomgå en miljöprövning. Processen väntas ta nästan 20 år – men redan nu har Skellefteå kraft tagit beslut om att de vill lägga ner tre mindre kraftverk, rapporterar flera medier.

Publicerad

Uppdaterad

De tre kraftverk som planeras att läggas ner i Rickleån vid Robertsfors är små. De tre kraftverken har en normal årsproduktion på sammanlagt 10,7 GWh och en installerad effekt på 2,45 MW, vilket enligt energibolaget motsvarar el till 600 villor.

Skellefteå Kraft uppger att företaget har vägt fortsatt drift mot miljönytta och behov av renoveringar, och har redan nu tagit ett inriktningsbeslut om att de inte vill driva tre av kraftverken vidare.

De kommande åren kommer energibolagen behöva ansöka om att få fortsätta driva sina vattenkraftverk. Det behövs en ansökan för varje anläggning – och i den ansökan en kartläggning om vattenmiljön och kraftverkets påverkan. Energibolagen kan efter prövning få instruktioner om ombyggnationer som måste till för att verket ska få fortsätta drivas.

Än så länge har inget kraftverk prövats i domstol – de första vattendragen som ska genomgå prövning är Rickleån som mynnar ut i Östersjön söder om Skellefteå och Kågeälven strax norr om Skellefteå.

Skellefteå Kraft vill behålla kraftverken Bygdsiljum och Älglund, och lägga ner Fredriksfors, Sågfors och Bruksfors i Rickleån. Innan slutgiltigt beslut kan tas ska samtliga kraftverk prövas i domstol.

Tre kraftverk avvecklas

Bruksforsen

Byggår: G3 1980, G1 och G2 tidigt 1900-tal
Eleffekt: 0,82 MW
Normal årsproduktion: 3,1 GWh

Sågforsen

Byggår: G1 tidigt 1900-tal, G2 1979
Eleffekt: 0,76 MW
Normal årsproduktion: 3,4 GWh

Fredriksforsen

Byggår: G1 tidigt 1900-tal, G2 1976
Eleffekt: 0,87 MW
Normal årsproduktion: 4,2 GWh

Källa: Skellefteå Kraft