Energi

Så mycket el ger solceller i Sverige

Så här många kWh per kW gav solcellsanläggningarna år 2013 i studien.
Så här många kWh per kW gav solcellsanläggningarna år 2013 i studien.
Så här många kWh per kW gav solcellsanläggningarna år 2013 i studien.
Så här många kWh per kW gav solcellsanläggningarna år 2013 i studien.
Bengt Stridh. Foto: Jonas Bilberg
Bengt Stridh. Foto: Jonas Bilberg

Elproduktionen diffar rejält mellan svenska solcellsanläggningar, enligt en ny sammanställning. Bästa anläggningen fanns i Piteå.

Publicerad

Hur mycket el ger solceller i Sverige? Officiell statistik saknas, men Mälardalens högskola har samlat in produktionsdata från öppna källor på webben. Studien har gjorts av studenten Abbe Hassan på uppdrag av Bengt Stridh, som är solforskare på ABB och Mälardalens högskola.

- Jag brukar ha som tumregel att fast monterade solceller ger mellan 800 och 1100 kWh per kW under ett normalt solår i Sverige. De flesta anläggningar i sammanställningen ligger i det fältet, säger Bengt Stridh.

Totalt ingår data från 74 anläggningar med en installerad effekt på mellan 2 och 125 kW. Av storleken att döma är det solceller på villatak såväl som på större byggnader. I sammanställningen ingår endast anläggningar som hade produktionsdata för hela år 2013.

Spridningen är stor. Den bästa anläggningen producerade hela 1 488 kWh/kW el i Piteå. Den näst bästa gav 1 475 kWh/kW i Västerås. Förklaringen ligger i att de båda anläggningarna har två-axliga solföljare som vrider solcellerna efter solen.

- Solföljare ger större produktion än fasta system. Nackdelen är att kostnaden är högre och att är mest lämpade för att monteras på marken i stället för på taket, säger Bengt Stridh.

Den bästa fast monterade solcellsanläggningen gav 1 114 kWh/kW. De sämsta gav inte ens 600 kWh per kW, ett skralt utbyte. Tänkbara förklaringar kan vara fel på växelriktaren eller på dataöverföringen från växelriktaren.

Studien ingår som en del av den internationella energimyndighetens solcellsprogram, IEA PVPS, där ABB är en av flera svenska deltagare. Utbyggnaden av solceller går snabbt, och efter nyår ska en ny undersökning göras över 2014 års produktion. Statistiken blir då mer tillförlitlig eftersom betydligt fler anläggningar kommer att ingå.
Gilla Ny Teknik på Facebook!

Få mer kräm ur solcellen

Här är några tips för att krama så mycket el som möjligt ur solcellerna:

  • Placera dem på ett tak med söderläge.
  • Lutningen bör vara mellan 20 och 70 grader.
  • Undvik skuggor. När modulerna är seriekopplade kan en skorsten eller ett träd som skuggar en av modulerna dra ner produktionen för samtliga moduler i anläggningen.
  • Att tvätta bort damm och fågelspillning kan man strunta i. Smutsen sköljs bort av nästa regn.
  • Snöröjning lönar sig inte heller eftersom solinstrålningen är så liten på vintern.

Källa: Bengt Stridh