Energi

Så kan bränsle tillverkas på Marsresan

Foto: ZARM Drop Tower Operation and Service Company
Foto: ZARM Drop Tower Operation and Service Company

Glöm inte att ta med vatten på resan till Mars. Det kan spjälkas till väte och användas som bränsle. En internationell forskargrupp har visat att konstgjord fotosyntes kan användas i nära noll gravitation.

Publicerad

Via fotosyntes omvandlar växter solenergi och vatten till näring och syre. Den processen hoppas forskare kunna härma och förbättra för storskalig generering av förnybar energi.

Tekniken med konstgjord fotosyntes har utvecklats för olika användningsområdenjorden, men har inte tidigare utforskats för långa rymdfärder.

Nu har en grupp forskare från Tyskland, Kina och USA testat tekniken för att framställa väte och syre i tillstånd med nära noll gravitation.

Forskarna utvecklade först en effektiv fotoelektrokemisk cell som kan spjälka vatten med hjälp av solljus. Sedan utförde de en serie experiment där en kapsel fick falla fritt under nio sekunder för att simulera ett tillstånd med låg gravitation.

Insikter för förbättringar på jorden

De fann att frånvaron av gravitation minskade spjälkningsaktiviteten på grund av att bubblor stannade kvar länge på cellens ytor. Men genom att justera cellens invändiga form på nanonivå kunde forskarna få bubblorna att avges snabbare. På så sätt fick de fart på spjälkningen i nära noll gravitation.

Forskarna drar slutsatsen att tekniken kan användas för att framställa andningsbart syre och väte, som kan användas som bränsle för olika sorters utrustning, under långa rymdfärder. De menar också att arbetet ger insikter i hur soldriven vattenspjälkning kan förbättras på jorden.

Forskargruppen har letts av Katharina Brinkert vid California Institute of Technology. Resultaten publiceras i tidskriften Nature Communications den här veckan.