Energi

Ryska gasen på väg till Sverige

Gas från Yuzhno-Russkoye i Sibirien kan så småningom hamna i Sverige. Foto: Nordstream AG
Gas från Yuzhno-Russkoye i Sibirien kan så småningom hamna i Sverige. Foto: Nordstream AG

Det svenska gasnätet i Skåne och på Västkusten försörjs i dag av gas från de danska gasfälten i Nordsjön. Men redan nästa år kan det strömma rysk gas in i Sverige.

Publicerad

Om två månader kommer den första av gasledningsbolaget Nordstreams två gasledningar från Ryssland till Tyskland att öppnas. Och i slutet av nästa år öppnas den andra ledningen under Östersjön.
Svenska Dagbladet skriver i dagens tidning att Sverige är på väg in i ett ryskt gasberoende, en utveckling som Totalförsvarets Forskningsinstitut varnat för i flera år.
All fossil gas i Sverige, så kallad naturgas, kommer i dag från de danska gasfälten i Nordsjön via Dragör och gasledning under Öresund till Klagshamn utanför Malmö. Så har det varit sedan 1985 då naturgasen introducerades i Sverige.
Men efter att Danmark sedan förra sommaren kopplat upp sig mot det tyska gasnätet har också Sverige indirekt blivit anslutet till det tyska nätet -  och från och med nu också till den ryska gasen som kommer till Tyskland genom Nordstreams gasledningar rakt genom hela Östersjön.
-          Vi talar om att mellan 20 och 40 procent av gasen i de danska och svenska ledningarna kan komma från Ryssland framöver, säger Torben Brabo, vice direktör på den danska kraftnätsmyndigheten Energinet, till SvD.
Det svenska gasnätet ägs sedan i somras av företaget Swedegas, som är helägt av riskkapitalbolaget EQT Infrastructure.
På mindre än två år har EQT Infrastructure lagt under sig hela det svenska naturgasnätet, det så kallade högtrycksnätet som levererar gas till industriföretag och till kommunala och privata energibolag.
I slutet av 2009 köpte EQT ut de fyra delägarna Eon, Dong, Fortum och Statoil ur Swedegas och blev ägare till 39 mil gasledning från Trelleborg i Skåne upp till Stenungsund i Bohuslän.
Ett och ett halvt år senare köper Swedegas Eons eget högtrycksnät i södra Sverige; 23 mil högtrycksrör för naturgasdistribution.
Trettio sydsvenska och västsvenska kommun er och mer än 2000 företag är i dag beroende av naturgas som bränsle eller som råvara i sin tillverkning.
Naturgasen beräknas svara för runt 20 procent av energibehovet i de gasanslutna kommunerna.