Energi

Om kylan kommer går elpriset upp

Styrstavarna reglerar temperaturen i kärnreaktorn. Foto: Forsmark
Styrstavarna reglerar temperaturen i kärnreaktorn. Foto: Forsmark

En tredjedel av den svenska kärnkraften står stilla och ingen vågar säga när de avställda reaktorerna kan startas igen. <br></br> - Blir det kall kan elpriset lätt fördubblas på kort tid, säger elbolaget Fortum.

Publicerad

Fortfarande är de två största svenska kärnreaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 samt den mindre Ringhals 1-reaktorn stängda för reparation och ingen vågar säga när de kommer igång igen.

De tre reaktorerna står för sammanlagt en tredjedel av den svenska kärnkraftskapaciteten och om vinterkylan sätter in redan i december blir det problem med den svenska elförsörjningen.

- Blir det extremt kallt i vinter kan en enda avstängd reaktor äventyra den svenska elförsörjningen, säger OKGs vd Lars Thuring till Ny Teknik.

Kan lätt fördubblas
Just nu är det rörliga marknadspriset på el relativt lågt i Sverige, strax under 50 öre per kilowattimma, men vid elbrist kan det lätt rusa i höjden.

- Blir det kallt kan elpriset lätt fördubblas på kort tid, säger Mats Persson, chef för finansiell handel på Fortum.

Kylan är en av faktorerna som styr elpriset. Andra faktorer är priset på utsläppsrätter, olja och kol. Under senhösten har både olje- och kolpriserna fallit vilket pressat ned elpriset.

- Men om det blir kallt går elpriset upp, säger Per Thorin, chef privatmarknad på Vattenfall.

Febril jakt på styrstavar
De två största reaktorerna O3 och F3 har problem med styrstavarna i reaktorn. Problemet är av större omfattning än man från början trodde och båda reaktorerna har varit avställda sedan i början av oktober .

En febril jakt på styrstavar pågår för att reaktorerna i Oskarshamn och Forsmark ska kunna startas före jul.

Drygt hundra styrstavar i Oskarshamn och Forsmarks reaktorer har drabbats av sprickbildningar och måste bytas ut.

Ett fåtal styrstavar finns i lager och leverantören Westinghouse, söker nu delar till styrstavar och nya leverantörer.

- Vi jagar överallt för att få fram material, säger vd Anders Jackson.

Bara hos Westinghouse och General Electric
Tio styrstavar kan Westinghouse få fram. Resten ska tas från svenska och finska lager.

Om styrstavsförlängarna byts ut på dem passar de i reaktorerna i Forsmark och Oskarshamn, enligt Anders Jackson.

General Electric, GE, levererar också styrstavar till svenska kärindustrin och kan få fram åtta styrstavar före jul. Idén att återanvända styrstavsförlängare har man helt lämnat därhän.

- Det är mycket svårt att klara av de tuffa toleranskraven, uppger Thomas Berggren på GE.

Myndigheten måste ge klarsignal
Hur lång tid Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM behöver för att godkänna de åtgärder som gjorts på reaktorerna går inte att säga.

- Men det här är ett komplicerat fall, säger Lars Skånberg på SSM.

Ytterligare en reaktor står stilla; Ringhals 1, som har problem med ett av kylsystemen.

Hur elpriserna blir om en tredjedel av de svenska kärnreaktorerna står still kan inte OKGs vd Lars Thuring uttala sig om.

- Men ju fler reserver man måste ta till, desto högre blir priset, säger han.