Energi

Olofsson mäktigaste kvinnan

Maud Olofsson, energiminister och näringsminister. Foto: Lars Anders Karlberg
Maud Olofsson, energiminister och näringsminister. Foto: Lars Anders Karlberg

Energi är makt. Hälften av industrins investeringar i Sverige sker i dag inom energisektorn. Man räknar med att det kommer att investeras över 300 miljarder kronor de närmaste tio åren.

Publicerad

Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson toppar Ny Tekniks lista över de mest inflytelserika personerna i Energisverige.

Han har pengar och han har inflytande. Ingen annan svensk har tagit en sådan position på den internationella dagordningen som han.

Tvåa är Energimyndighetens nya chef Tomas Kåberger och trea Sveriges energiminister Maud Olofsson.

Dessa tre har den yttersta makten över pengarna och politiken i Sverige.

Nummer fyra på vår lista står för en mer indirekt påverkan - USA-ambassadören Michael M Wood. Hans lista över Sveriges vassaste energi- och miljötekniska forskning och företag har ökat självförtroendet i Tekniksverige.

Femte namnet på listan har också kvalificerat sig genom sitt stora indirekta inflytande - forskaren och debattören Christian Azar.

Så fortsätter Ny Tekniks sammanställning med en blandning av formellt och informellt inflytande över dagordningen i Sverige.

Direktörer med stora investeringsbudgetar blandas med generaldirektörer och tjänstemän med statligt kapital och politisk makt bakom sig. Debattörer och forskare blandas med politiker och riskkapitalister.

Vi har haft uppemot hundra namn att laborera med. Den svåraste uppgiften har inte varit själva rangordningen utan urvalet. Vilka måste sorteras bort för att vi ska få 50 namn kvar?

Men världen är föränderlig och nästa år ser förmodligen listan annorlunda ut.

I somras toppade oljepriset på 147 dollar per fat – tre gånger så mycket som i december 2005. Nu är det under 70 dollar.

Och i takt med att konjunkturen försämras tappar klimatfrågan intresse. Redan nu höjs röster om att EU går för hårt fram i sina klimatkrav.