Energi

Nytt brittiskt kärnkraftverk får garanterat elpris

Hinkley point C Foto: EDF
Hinkley point C Foto: EDF

Nya kärnkraftsverket Hinkley Point C i Storbritannien rycker allt närmare. Franska energibolaget EDF och den brittiska regeringen är överens om prisvillkoren för elproduktionen.

Publicerad

Bolagsgruppen Electricité de France (EDF) och regeringen i Storbritannien har enats kring ett garanterat elpris när det gäller EDFs framtida försäljning av el från kärnkraftverket Hinkley Point C, som planeras att byggas i Somerset i sydvästra Storbritannien.

Enligt dagens pressmeddelande från EDF uppgår garantipriset till 92, 5 pund per megawattimme. Omräknat motsvarar det ungefär 1 krona per kilowattimme.

Men om den franska kraftkoncernen också får möjlighet att bygga det nya kärnkraftverket Sizewell C i Suffolk blir garantipriset lite lägre - 89,5 pund per megawattimme. Enligt uppgift ska priset gälla i minst 35 år.

När det är färdigt väntas Hinkley Point C leverera el som motsvarar omkring 7 procent av Storbritanniens samlade elbehov.

Tillsammans med flera andra planerade nya kärnkraftverk utgör det en del i Storbritanniens klimatplan, som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser med hälften fram till mitten av 2020-talet.

Såväl vid Hinkley Point C som vid Sizewell C planerar man att uppföra två nya europeiska tryckvattenreaktorer av generationen 3+.

Hinkley Point C uppges bli helt privatfinansierat. Enligt EDF kommer koncernens kapitalandel av investeringen att uppgå till 45-50 procent.

Övriga investerare är reaktortillverkaren Areva (10 procent) och två kinesiska bolag (30-40 procent).

Kärnkraftverket Hinkley Point A (två Magnox-reaktorer) har stängt, medan det intilliggande Hinkley Point B (en brittisk gaskyld reaktor av andra generationen) tillåts vara i drift fram till 2016 men tros komma att stänga senare.